PARTNER PORTALU
  • BGK

Zrekultywują zbiornik niebezpiecznych odpadów

  • ZWI    15 kwietnia 2013 - 15:30
Zrekultywują zbiornik niebezpiecznych odpadów

W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie podpisano umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa została zawarta pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a firmami: Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym „VIG" Sp. z o.o (lider konsorcjum) oraz Investeko S.A. (partner).

Zawarty kontrakt związany jest z realizacją przez pełniącego rolę beneficjenta projektu wojewodę małopolskiego inwestycji polegającej na rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka" w Trzebini. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Spójności.

Były właściciel nieruchomości ukrył w niecce dawnego kamieniołomu „Górka" odpady stałe pochodzące z produkcji tlenku glinu. Odpady te zostały umieszczone w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Kontakt tych odpadów z wodą powoduje powstawanie odcieków. Charakteryzują się one wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali.

Trzy podstawowe cele projektu to:

1. Trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.

2. Doprowadzenie gruntów na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu do standardu jakości ziemi określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

3. Wykonanie rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego - „teren zieleni izolacyjnej częściowo urządzonej".

Projekt w całości zostanie zrealizowany do końca 2015 roku za sumę 13 099 500 zł brutto.

Urzad wojeódzki przypomina, że 12 marca została podpisana umowa, której przedmiotem jest sprawowanie i wykonywanie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka" w Trzebini.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.