PARTNER PORTALU
  • BGK

1 mln zł na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej

  • bad    24 sierpnia 2015 - 13:16
1 mln zł na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej

Kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Fot. dpsslupsk

Dzienne domy opieki medycznej dostaną wsparcie z UE. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 1 mln zł.
Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

1 mln zł dofinansowania na pojedynczy projekt

Celem konkursu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

O dofinansowanie mogą się starać podmioty lecznicze, które posiadają umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Alokacja na konkurs wynosi: 40 mln zł, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. na adres Ministerstwa Zdrowia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.