PARTNER PORTALU
  • BGK

Alkoholizm nie ma znaczenia? Praktyka gmin jest niepokojąca

  • Bartosz Dyląg    3 kwietnia 2017 - 13:38
Alkoholizm nie ma znaczenia? Praktyka gmin jest niepokojąca
Ponad 2,2 tys. gmin realizowało w 2015 roku programy związane z profilaktyką uzależnień. Fot. pixabay

Praktyka w gminach w kwestii tzw. korkowego jest niepokojąca. W 2015 roku niemal trzy czwarte gmin nie wykorzystało wszystkich dochodów z opłat na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
• Ponad 2,2 tys. gmin realizowało w 2015 roku programy związane z profilaktyką uzależnień.

• Rośnie odsetek gmin, które w ogóle nie wspierają lecznictwa odwykowego.

• Samorządy nie zawsze prawidłowo wydają środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w Sejmie najnowsze dane dotyczące realizacji przez samorządy zadań związanych z profilaktyką i leczeniem uzależnień.

Według resortu, najważniejsza jest realizacja przez samorządy rekomendowanych programów profilaktycznych. Są one ujęte w bazie programów rekomendowanych, którą prowadzą Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii. W opinii Ministerstwa, to programy, które osiągają swój efekt, doprowadzają do zmiany zachowań.

Takie programy rekomendowane w 2015 roku realizowane były w 660 gminach, co oznacza wzrost o ponad 9 proc. rok do roku. Ze sprawozdań wynika, że uczestniczyło w nich 272 tys. dzieci., zaangażowano 18,3 tys. nauczycieli, 57 tys. rodziców. Samorządy lokalne wydały bezpośrednio na programy rekomendowane kwotę 6 mln zł.

Czytaj też: Gminy nie chcą realizować programów profilaktyki uzależnień

Niemal trzykrotnie więcej gmin – prawie 1,6 tys. – realizowało inne, bardziej autorskie edukacyjne programy profilaktyczne. Uczestniczyło w nich 1,5 mln dzieci, 72 tys. nauczycieli, 213 tys. rodziców. Gminy na te programy profilaktyczne przeznaczyły ponad 37 mln zł. Były to pogadanki, prelekcje, konkursy czy imprezy sportowe związane z profilaktyką.

– Nakłaniamy samorządy, by w pierwszej kolejności korzystały z programów rekomendowanych, jednak zdajemy sobie sprawę, że realizacja krótszych programów co rok być może dla samorządów jest prostsza – powiedział Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Także urzędy marszałkowskie realizują programy rekomendowane. W ostatnim okresie zrobiło to 10 urzędów, łącznie wydano na ten cel kwotę 440 tys. zł. Uzupełniały je inne działania profilaktyczne, polegające na urządzaniu konkursów, zajęć organizujących czas wolny, festynów – na ich realizację województwa wydały 1,6 mln zł. Na wspieranie zająć sportowo-rekreacyjnych urzędy marszałkowskie przeznaczyły 3,3 mln zł. Programy profilaktyki selektywnej realizowało 9 województw – przeznaczyły na nie kwotę 340 tys. zł.

Także leczenie uzależnień jest realizowane na podstawie gminnych programów. W miarę możliwości gminy zwiększają dostępność pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i dla ich rodzin. Zapewniają pomoc psychologiczną i prawną.

Łączna kwota przeznaczona w 2015 roku na dofinansowanie lecznictwa odwykowego w ramach gminnych programów to około 35 mln zł w całym kraju. W porównaniu do roku 2014 zanotowano spadek o 3 mln zł. Wydatki te stanowiły łącznie 8 proc. wszystkich wydatków ponoszonych przez gminy na działania profilaktyczne i lecznicze.

W działaniach wspierających leczenie uzależnień przede wszystkim chodzi o zwiększanie dostępności do terapii uzależnionych od alkoholu – to 78 proc.

– Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że gminy nieco wycofują się z tego wsparcia i odsetek gmin, które w ogóle nie wspierają lecznictwa odwykowego, rośnie. W roku 2010 było to 53 proc. gmin, w 2015 roku już 60 proc. – zauważył Dariusz Poznański.×
KOMENTARZE (1)

  • JużNiePijący, 2017-04-03 22:19:45

    To jakiś żart? 35mln zł w skali kraju? To właściwie nie ma różnicy, czy gminy coś robią, czy nie. To zaledwie kilka złotych na alkoholika! Jak to ma pomóc? Reklama telewizyjna alkoholu jednej firmy w jednej stacji kosztuje więcej niż CAŁA kwota o której tu mowa.