PARTNER PORTALU
  • BGK

Apteczny harmonogram do konsultacji

  • GK    23 czerwca 2013 - 11:29
Apteczny harmonogram do konsultacji

Rada powiatu musi konsultować z wójtami, burmistrzami i prezydentami całość uchwały o rozkładzie godzin pracy aptek, a nie tylko fragment nowego harmonogramu.
Rada Powiatu Polkowickiego podjęła uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Wojewoda dolnośląski stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Uchwała ustalająca rozkład godzin pracy w aptece powinna być poprzedzona uzyskaniem opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast gmin z terenu powiatu oraz właściwej okręgowej rady aptekarskiej.

Tymczasem przed przyjęciem uchwały została zasięgnięta opinia burmistrza Polkowic, która opiniuje pozytywnie rozkład godzin pracy tylko w jednej aptece. Opinia burmistrza Polkowic nie odnosi się do rozkładu godzin pracy pozostałych aptek działających na terenie gminy Polkowice. Podobnie jak opinia Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Jak przypomina wojewoda dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym Prawo farmaceutyczne wymaga zasięgnięcia opinii wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin z terenu powiatu, bez względu na to, czy na terenie gminy działają apteki.

Ustawa nakazuje dostosowanie godzin pracy aptek ogólnodostępnych do potrzeb ludności. Oznacza to obowiązek wzięcia pod uwagę przy ustalaniu tego rozkładu takich okoliczności jak: liczba ludności, rozmieszczenie placówek aptecznych na terenie powiatu, możliwość przemieszczania się między nimi.

Jeśli na terenie jakiejś gminy nie funkcjonuje żadna apteka, bądź żadna apteka nie jest dostępna w porze nocnej, w niedziele bądź święta, to mieszkańcy tej gminy korzystają z aptek funkcjonujących w sąsiednich gminach.

Rada powiatu, ustalając rozkład godzin pracy aptek, ma obowiązek zapewnić dostęp do ich usług wszystkim mieszkańcom powiatu. Uwzględnienie potrzeb mieszkańców powiatu zapewnia procedura konsultacji projektu uchwały ze wszystkimi organami wykonawczymi gmin na terenie powiatu.

- Procedura ta winna być wdrożona przed podjęciem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, ilekroć rada powiatu zamierza uchwalić harmonogram godzin pracy aptek na dalszy okres, a w stosunku do harmonogramu dotychczasowego są wprowadzane jakiekolwiek zmiany - argumentuje wojewoda.

Oznacza to, że rada powiatu nie może zaniechać uzgodnienia projektu uchwały z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast w części, której brzmienie jest tożsame z uchwałą dotychczasową, a dokonać tego uzgodnienia tylko w części, która faktycznie ulega zmianie, czy uzupełnieniu.

W takiej sytuacji rada powiatu powinna poddać pod zaopiniowanie projekt uchwały w całości, a wniosek o opinię skierować do wszystkich organów wykonawczych gmin z terenu powiatu.

Powyższe należy odnieść do obowiązku uzgodnienia projektu uchwały z samorządem aptekarskim. Nie można uznać za prawidłowe wystąpienia przez radę powiatu z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej tylko fragmentu nowego harmonogramu rozkładu godzin pracy aptek, jeśli na nowo projektowany harmonogram choć w części różni się od harmonogramu poprzedniego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.