PARTNER PORTALU
  • BGK

Apteki trzeba przekazać samorządom

  • AT    19 stycznia 2012 - 12:04
Apteki trzeba przekazać samorządom

- Zadania publiczne, dotyczące zapewnienia dostępności do aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy powinny być przekazane do wykonywania przez samorząd aptekarski - uważa Związek Powiatów Polskich.
Zgodnie z Prawem farmaceutycznym, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Jak informuje ZPP rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Mimo, iż ustawa nie przewiduje tego wprost wydanie uchwały wymaga również konsultacji ze środowiskiem aptekarskim.

Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje żadnej sankcji wobec adresatów uchwały rady za nieprzestrzeganie jej postanowień, pomimo, iż mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego powszechnie obowiązującego na obszarze powiatu. W wielu powiatach, pomimo przyjęcia odpowiedniej uchwały, pacjenci faktycznie nie mają zapewnionego dostępu do leków w godzinach nocnych i w święta - twierdzi ZPP

Działania powiatów, takie jak zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa narażenia życia lub zdrowia mieszkańców powiatu czy prośby o podjęcie interwencji przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, mające na celu wyegzekwowanie na osobach prowadzących apteki realizacji nałożonych na nich zadań publicznych, nie przynoszą rezultatu - uważa ZPP. - Obawiamy się, że jedynym zdarzeniem, które może przełamać panujący impas, będzie poniesienie szkody na zdrowiu, przez osobę, która w porę nie otrzyma koniecznych leków, co obawiamy się wcześniej czy później może mieć miejsce.

W celu zmiany tej niekorzystnej sytuacji, występujemy z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w Prawie farmaceutycznym oraz w ustawie o izbach aptekarskich, poprzez przekazanie zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia dostępności do aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy - do wykonywania przez samorząd aptekarski - twierdzi ZPP.

Władze samorządu zawodowego - jak oświadcza ZPP - mają realne możliwości oddziaływania na swoich członków w celu przestrzegania przepisów prawa i zasad etyki zawodowej. Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty.

Proponowana zmian powinna się przyczynić do zapewnienia mieszkańcom lokalnych społeczności rzeczywistego, a nie tylko iluzorycznego dostępu do leków - uważa ZPP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • olo, 2012-01-20 22:57:12

    Popieram Kfiaciarkę w całej rozciągłści, ale problem PPP jest mało ważny dla aptekarzy. Ich problem to /komunistyczne/zapisy w prawie farmaceutycznym gdzie ustawodawca nakłada na aptekę obowiązki wykraczające poza ramy normalnej działalności gospodarczej nie wskazując sposobu ich finansowania/pobier...anie ryczałtu pomijam/  rozwiń
  • kfiaciarka, 2012-01-19 17:52:46

    Problemem są nie dyżury same w sobie, ale koszty ponoszone przez ich realizację po stronie apteki, w skrajnym przypadku aptekarz musi nawet tydzień spędzić w aptece narażając tym samym zdrowie i życie pacjentów. Inna sprawa, że ci którzy tak ochoczo żądają od innych darmowej pracy sami do takiej nie... są zdolni.  rozwiń