Będzie skarga na odwołania w konkursach

Odwołania w konkursach na usługi medyczne – kto tu powinien być „sędzią”?
Będzie skarga na odwołania w konkursach

Prawnicy Naczelnej Rady Lekarskiej przygotowują wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu art.154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Artykuł mówi, że świadczeniodawca niezadowolony z decyzji dyrektora oddziału NFZ w sprawie kontraktowania świadczeń ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się do dyrektora oddziału NFZ.

Co roku, jesienią szpitale publiczne oraz prywatne stają do konkursów na wykonywanie świadczeń dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Za te usługi płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Nierzadko wyniki tej rywalizacji o pacjenta, a więc i o pieniądze, stają się źródłem protestów tych świadczeniodawców, którzy konkursu nie wygrywają.

Odwołanie od wyników konkursu trafia do tej samej instytucji, która go przeprowadza, czyli do NFZ. Szpitale i przychodnie od dawna wskazują, że taka procedura jest nieprawidłowa.

– Jesteśmy na etapie formułowania wniosku. Decyzja o jego wysłaniu do Trybunału zapadnie najwcześniej po kolejnym posiedzeniu NRL, które zaplanowane jest na 26 października – poinformowała nas Katarzyna Strzałkowska, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.
Zaznaczyła, że Rada wyczerpała już wszystkie inne środki nacisku na władze.

Pozostała tylko skarga konstytucyjna

Sprawa kontrowersyjnego przepisu – oddającego w ręce dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ kwestię rozstrzygnięcia sporu, którego są stroną – od dawna wywołuje wśród oferentów startujących w konkursach i w samorządzie lekarskim zdziwienie oraz niepokój o bezstronność takiego postępowania.

W lutym tego roku Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązał „Naczelną Radę Lekarską do niezwłocznego przedłożenia przedstawicielom władz państwowych, a w szczególności Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Zdrowia, postulatu niezwłocznego podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmian w przepisach art. 154”.

Podpowiadane władzom przez samorząd lekarski rozwiązanie miałaby polegać na ustanowieniu prezesa Urzędu Zamówień Publicznych organem odwoławczym od decyzji co do wyniku postępowania konkursowego.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

jak wyglądają i wyglądały konkursy w NFZ poczytajcie sobie na stronie nomimos pl, a sami zobaczycie co się wyprawia w tej sprawie.

wraża, 2012-10-01 14:28:16 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE