PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzin, Czeladź, PZZOZ: Reorganizacja szpitali obniży koszty funkcjonowania placówek

  • PAP/AT    2 lutego 2016 - 14:57
Będzin, Czeladź, PZZOZ: Reorganizacja szpitali obniży koszty funkcjonowania placówek

Powodem planowanej reorganizacji jest trudna sytuacja PZZOZ (fot.pzzoz.bedzin.pl

• Dyrekcja planuje zmianę lokalizacji oddziałów pomiędzy szpitalami czeladzkim i będzińskim.
• Reorganizacja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej umożliwi uzyskanie dodatkowych środków z NFZ.
• Plan restrukturyzacji musi być jeszcze skonsultowany ze związkami zawodowymi.
Niższe koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZZOZ), składającego się ze szpitali w Będzinie i Czeladzi (Śląskie), ma zapewnić planowana przez dyrekcję reorganizacja.

Zmieni się lokalizacja oddziałów, ale nie zmniejszy zakres świadczeń - zapewnia dyrektor.

Powodem planowanych zmian jest trudna sytuacja PZZOZ. Jak poinformował jego dyrektor Jacek Kołacz, zobowiązania wynoszą 34,5 mln zł, z czego 18 mln zł to zobowiązania wymagalne. Na funkcjonowanie placówki miesięcznie brakuje 500-550 tys. zł.

Czytaj też: Koniec prywatyzacji szpitali? Ministerstwo planuje zmiany

"Zadłużenie jest tak wysokie, że nie jesteśmy w stanie pokryć należności wynikających z utrzymania zakładu i związanych z leczeniem pacjentów. Dodatkowo odsetki naliczane z niezapłaconych zobowiązań systematycznie pogłębiają i tak tragiczną sytuację finansową naszego szpitala. Kilkumilionowe środki finansowe, które corocznie przekazują władze powiatu - z tytułu pokrycia straty - tylko w nieznacznym stopniu zaspokajają faktyczne potrzeby szpitala" - wyjaśnił dyrektor.

Według niego zła sytuacja szpitala jest skutkiem zbyt niskiej wyceny przez Narodowy Fundusz Zdrowia rzeczywistych kosztów leczenia ubezpieczonych pacjentów i zbyt małych środków przekazywanych na ich leczenie. Dodatkowym obciążeniem jest utrzymywanie w obydwu szpitalach oddziałów generujących wysokie koszty.

Czytaj też: Koniec traktowania szpitali powiatowych po macoszemu

"Dlatego, chcąc zapewnić pacjentom możliwość dalszego leczenia na terenie naszego powiatu, planujemy zmianę lokalizacji oddziałów szpitalnych pomiędzy szpitalami czeladzkim i będzińskim, co wpłynie na znaczne ograniczenie kosztów ich działalności. Szpital czeladzki jest dużo większy od będzińskiego i funkcjonują w nim różne pracownie niezbędne do właściwej diagnostyki chorych przyjętych do leczenia, np. tomografia komputerowa" - mówił dyr. Kołacz.

Do Szpitala w Czeladzi zostaną więc przeniesione: Oddział Położniczo - Ginekologiczny, Oddział Noworodków i Wcześniaków, Oddział Chorób Wewnętrznych I, Oddział Chirurgii Ogólnej, natomiast Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Opieki Paliatywnej oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zostaną przeniesione do Szpitala w Będzinie. Zamiast trzech bloków operacyjnych działać będzie jeden - w Czeladzi.

Kołacz podkreślił, że nie nastąpi likwidacja szpitala w Będzinie. "Przeciwnie, planowane jest rozszerzenie działalności poprzez utworzenie oddziału geriatrycznego oraz zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych" - dodał.

Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Przychodni Specjalistycznej w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 12 nadal będą mieć zapewniony dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Poradnie zostaną usytuowane w głównym budynku będzińskiego szpitala.

Według założeń, reorganizacja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej umożliwi uzyskanie dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na nowe świadczenia oraz znacznie zmniejszy dotychczasowe koszty działalności podwójnych oddziałów dotychczas funkcjonujących w Będzinie i Czeladzi, np. ograniczy koszty dyżurów lekarskich czy pielęgniarskich. Zahamowany zostanie proces zadłużania zakładu. Dyrektor liczy też na zapłatę przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia wykonane ponad limit w ubiegłym roku - ich wartość to blisko 1,7 mln zł.

Plan restrukturyzacji musi być jeszcze skonsultowany ze związkami zawodowymi, kolejnym etapem jest decyzja Rady Powiatu. Według Kołacza, zmiany wejdą w życie jesienią. Nie obejmują one redukcji zatrudnienia w szpitalu zatrudniającym ponad 650 osób, poza naturalnymi odejściami.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.