PARTNER PORTALU
  • BGK

Debata o telemedycynie i teleopiece

  • GK    11 maja 2011 - 11:32
Debata o telemedycynie i teleopiece

W ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie odbyła się debata „Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego”.
Inaugurując obrady dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia dr Leszek Sikorski stwierdził, że prowadzony przez niego ośrodek do tej pory zajmował się się głównie informatyzacją administracji służby zdrowia, zwłaszcza w aspekcie „interfejsu” między ośrodkiem zdrowia i pacjentem.
Zapewnił, że „prawdziwa” telemedycyna – czyli diagnostyka, doradztwo, konsultacje – są już w bliskiej perspektywie.

Czytaj też: Do lekarza przez internet?

Doświadczenie CSIOZ pokazuje, że zadanie informatyzacji służby zdrowia wymaga m.in. zbudowania społecznego zaufania wobec metod i narzędzi telemedycznych, opracowania właściwego środowiska prawnego, zwłaszcza pod kątem zagwarantowania prywatności pacjenta i jego prawa do właściwej opieki zdrowotnej, szkolenia personelu medycznego, osadzenia struktur telemedycyny w racjonalnym i przejrzystym środowisku rynkowym, stałego monitorowania narzędzi telemedycznych pod kątem ochrony danych.
W opinii dr Sikorskiego rozwój telemedycyny, nie tylko w Polsce, nie opiera dziś się na profesjonalnie zorganizowanych strukturach tylko na zaangażowaniu entuzjastów.

Członek Sejmowej Komisji Zdrowia Marek Balicki stwierdził, że stojące dziś przed służbą zdrowia wyzwania to głównie lawinowo rosnące koszty, emigracja specjalistów oraz przemiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa).

W tym kontekście telemedycyna a także teleopieka to już nie jest wybór – to jest konieczność. Bariery rozwoju – w postaci braku odpowiedniej świadomości i zaufania do zdalnych narzędzi – mamy zarówno po stronie pacjenta jak i lekarza.

Dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu prof. dr Henryk Skarżyński zwrócił uwagę na role państwa i mediów w procesie budowy świadomości i zaufania wobec telemedycyny.

Profesor Skarżyński pokazał film zawierający rejestrację na żywo pracy świeżo oddanego multimedialnego studia wideokonferencyjnego w siedzibie Instytutu w Kajetanach k. Warszawy, skąd lekarze specjaliści za pośrednictwem zdalnych środków audiowizualnych prowadzą konsultację, diagnozują pacjentów i udzielają konsultacji pacjentom w całej Polsce.

Szczególnie spektakularnym, legitymującym się wieloma prestiżowymi nagrodami międzynarodowymi i krajowymi osiągnięciem Instytutu jest nowatorski system zdalnego dopasowania implantu ślimakowego dla osób słabo słyszących – Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej, obejmująca 20 ośrodków położonych w kraju oraz od niedawna ośrodek zagraniczny w Odessie na Ukrainie.

Prezes KAMSOFT S.A. dr inż. Zygmunt Kamiński proponuje kompleksowe spojrzenie na system opieki zdrowotnej, który prowadzi pacjenta przez całe jego życie. Zaawansowany system teleinformatycznej opieki zdrowotnej nie tylko zbiera dane o całości usług medycznych świadczonych kiedykolwiek pacjentowi lecz również prowadzi matematyczne modelowanie procesów zdrowotnych dotyczących zarówno konkretnych pacjentów jak i całych grup społecznych umożliwiając przewidywanie przyszłych zagrożeń chorobowych, świadczy też szereg usług wspomagających lekarza oraz pacjenta.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.