PARTNER PORTALU
  • BGK

Długi szpitali rosną jak na drożdżach

  • Rynek Zdrowia(Daniel Mieczkowski)    12 czerwca 2012 - 08:24
Długi szpitali rosną jak na drożdżach

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane, dotyczące dynamiki zadłużenia SP ZOZ-ów w Polsce, z których wynika, że zobowiązania wymagalne szpitali wzrosły w pierwszym kwartale 2012 r. o blisko 7 proc. w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku.
Ogólne zadłużenie szpitali osiągnęło poziom najwyższy od 2003 r., czyli od momentu kiedy resort w ogóle prowadzi statystyki.

Jak wynika z danych resortu zdrowia zobowiązania wymagalne SPZOZ-ów w Polsce wynosiły w ostatnim kwartale 2011 r. ponad 2,3 mld zł. W pierwszym kwartale 2012 r. kwota zobowiązań wymagalnych wzrosła do prawie 2,5 mld zł. Wprawdzie zobowiązania, które szpitale wykazują w IV kwartale są zwykle wyższe niż te wykazywane na koniec każdego roku, to trzeba zauważyć, że w porównaniu z początkiem 2011 r. zobowiązania wymagalne SPZOZ-ów wzrosły w tym roku o 5,3 proc.

Praktycznie od pierwszego kwartału 2011 r., kiedy to zanotowano prawie 10-procentowy wzrost zadłużenia wymagalnego SPZOZów w porównaniu z końcem 2010 r., całkowita wartość tego typu zobowiązań z miesiąca na miesiąc rośnie (z ponad 2,3 mld zł w I kwartale 2011 r., do prawie 2,5 mld zł w I kw. 2012 r.). Jest to zjawisko o tyle niepokojące, że w dwóch ostatnich kwartałach 2010 r. wydawało się, że tendencja będzie malejąca.

Od drugiego kwartału 2010 r. całkowite zobowiązania wymagalne szpitali systematycznie malały z ponad 2,5 mld zł do trochę ponad 2,1 mld zł w czwartym kwartale 2010 r.. Spadki zadłużenia kwartał do kwartału osiągały wartość w granicach 5 i 10 proc.

O ile w pierwszym kwartale 2010 r. zobowiązania wymagalne SP ZOZ wynosiły w sumie ponad 2,4 mld zł, to w tym samym okresie 2011 r. kwota ta była jeszcze mniejsza i wynosiła ok. 2,3 mld zł. 2011 rok przyniósł jednak załamanie trendu i wzrost zobowiązań wymagalnych.

Należy zauważyć, że większość zobowiązań wymagalnych szpitali, to długi zaciągnięte z tytułu dostaw i usług. Jak wynika z danych resortu zdrowia, tego typu zobowiązania to blisko 82 proc. wszystkich długów wymagalnych. Ma to duże znaczenie w kontekście regulacji zawartych w ustawie o działalności leczniczej.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • gklewski, 2012-06-12 14:29:56

    Właśnie tak mają rosnąć. Niedoszacowanie kontraktów sięga ok. 50% ceny jaką oferuję Narodowy Fundusz Zmarłych. Prywatyzację obiecał Tusk Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, Grupie z Bilderbergu i Klubowi Rzymskiemu już 3 lata temu. Życie w Polsce robi się bezcenne - jak nie masz kaski to do piac...hu!!! Rodaku obudź się, siądź pomysł, w jakiej matni niedługo będziesz żył, jeśli przeżyjesz?  rozwiń