PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansowanie dla JST na świadczenia profilaktyczne

  • em    7 lipca 2015 - 18:24
Dofinansowanie dla JST na świadczenia profilaktyczne

Jednostki samorządu terytorialnego będą uczestniczyć w programach finansowanych np. przez NFZ, poprzez wspieranie świadczeń profilaktycznych (fot. pixabay)

Ustawa o zdrowiu publicznym została przyjęta przez rząd. Projekt ustawy zawiera regulacje, które mają poprawić stan zdrowia mieszkańców miast.
W komunikacie Rządowego Centrum Informacji czytamy, że istotnym elementem projektu są przede wszystkim działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom. Kluczowe znaczenie ma również trwała współpraca na rzecz zdrowia na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Głównym celem NPZ jest wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawa jakości życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zadania określone w NPZ będą miały dwojaki charakter. Pierwsza grupa to zadania własne administracji rządowej i samorządowej, wynikające z kompetencji przypisanych dla poszczególnych działów administracji rządowej lub z ustaw nakładających obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Druga grupa obejmie nowe interwencje, które nie stanowią zadań własnych administracji rządowej i samorządowej, i które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację Programu.

Samorządy będą doradzać ws. zdrowia publicznego

Projekt ustawy zakłada utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego - organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele prezydenta, administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracodawców i organizacji pozarządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konsultanci krajowi. Rada zastąpi funkcjonujący obecnie Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia. Przewodniczącego Rady będzie wyznaczał minister zdrowia. W projekcie ustawy przewidziano też możliwość powołania pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego.

NPZ ma być ustanawiany na co najmniej pięcioletnie okresy. Pierwszy ma obejmować lata 2016-2020.

140,7 mln zł na realizację NPZ w 2016 roku

Na realizację NPZ w 2016 roku z budżetu państwa zostanie przeznaczone 140,7 mln zł. Spośród środków przeznaczanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - 1,5 proc. zostanie przeznaczone na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób. Zadania z zakresu zdrowia publicznego, realizowane przez NFZ, będą polegać na prowadzeniu programów wczesnego wykrywania nowotworów i profilaktyki chorób odtytoniowych.

Jednostki samorządu terytorialnego będą uczestniczyć w programach finansowanych np. przez NFZ, poprzez wspieranie świadczeń profilaktycznych. JST będą mogły przygotować własne programy polityki zdrowotnej i wnioskować (do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ) o ich dofinansowanie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.