PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje medyczne w regionach. Ile do podziału?

  • ZWI    30 stycznia 2013 - 12:39
Dotacje medyczne w regionach. Ile do podziału?

Według danych udostępnionych przez serwis eog.gov.pl, programy zdrowotne na rok 2013 zostały już zatwierdzone. W ubiegłym roku województwem, któremu przyznano najwięcej dotacji na sprzęt medyczny było woj. mazowieckie.
Wiadome jest w jakim zakresie Polsce zostanie udzielona pomoc (mowa tutaj o bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej).

Programy zdrowotne pomogą sfinansować zakup sprzętu medycznego oraz modernizację placówek. Przyczynią się one także do rozpowszechniania profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. Za większość spraw związanych z samą realizacją projektu, odpowiedzialne będzie Ministerstwo Zdrowia.

Wcałym roku 2012, aż 54% dotacji zostało przyznanych na różnego typu sprzęty medyczne i rehabilitacyjne. Na modernizację przeznaczono ok. 29%. (źródło: www.przetargimedyczne.com).

Głównym celem działań Europejskiego Obszaru Gospodarczego w tym zakresie jest poprawa oraz dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych. Możemy więc liczyć na to, że część starań Ministerstwa Zdrowia przyczyni się chociażby do polepszenia komfortu życia osób starszych (co ma szczególne znaczenie w kraju takim jak Polska - gdzie w strukturze społecznej dominują osoby w wieku poproduktywnym).

Część środków zostanie także przekazana na profilaktykę chorób nowotworowych oraz na poprawę opieki perinatalnej (wczesna opieka nad matką i dzieckiem).

Kwota jaka rozdysponowana zostanie w sektorze zdrowia to niespełna 52 mln euro.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na tzw. projekty „miękkie", które będą miały sprzyjać likwidacji nierówności społecznych w opiece zdrowotnej. Projekty będą mogły dotyczyć opracowania programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych w oparciu o rozwiązania systemowe wypracowane w ramach projektu predefiniowanego. W naborze będą mogły wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, a kwota jaka zostanie przeznaczona na ten cel to ponad 15 mln euro.

Chcąc procentowo oszacować wielkość planowanych inwestycji możemy zasugerować się danymi pochodzącymi z Instytutu Inwestycyjno-Przetargowego www.instytutpressinfo.pl. Według prognoz zakupy sprzętu i aparatury medycznej będą wynosiły w roku 2013 - 71% wszystkich inwestycji. Plany dotyczące remontów i modernizacji stanowić będą prawdopodobnie ok. 20%, pozostałe wydatki natomiast - 9%.

Analiza przyznanych dotacji w branży medycznej za 2012 r.

Jak wynika z danych dotyczących dotacji na sprzęt medyczny, województwem któremu w ubiegłym roku przyznano ich najwięcej było woj. mazowieckie. Otrzymało ono aż 98 dotacji. Kolejnymi pod względem ilości przyznanych dotacji okazały się woj. śląskie oraz lubelskie, z ilościami odpowiednio 38 i 37 - przyznanych dotacji. Najmniej, bo tylko 6 projektów tego typu zostało zrealizowanych w województwie: lubuskim.

Znaczące różnice w dotacjach między pierwszym i drugim półroczem 2012 wystąpiły m.in. w województwie lubelskim i podkarpackim, które to województwa w drugiej połowie roku otrzymały dużo więcej dotacji niż miało to miejsce w pierwszej jego części.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej EOG, ilość funduszy przeznaczonych na „Poprawę i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych" to 10 mln euro. Na „ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" przeznaczone zostało natomiast 18 mln euro.

Wymienione programy to tylko dwa z siedemnastu, dzięki którym mają zostać osiągnięte określone wcześniej cele.

Opracowanie (publikujemy je poniżej w dziale Multimedia) na temat przyznanych dotacji na sprzęt medyczny w 2012 roku wraz z prognozami na rok 2013 przygotował Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl, serwis TargetMarketing.pl wraz z Grupą Marketingową TAI.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.