PARTNER PORTALU
  • BGK

Dwa konkursy dla SP ZOZ Województwa Śląskiego

  • FRA    28 stycznia 2010 - 09:44

Ogłoszono konkursy dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które jednocześnie są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady oraz dla zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Celem zadań zlecanych w ramach pierwszego konkursu jest rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej zakładów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

Dotacje przeznaczone mogą być m.in. na:

remonty i inwestycje (w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego) niezbędne do świadczenia usług zdrowotnych w lecznictwie odwykowym,
pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
realizację programów zdrowotnych, tj. dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Na realizację zadań Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 250 000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 45 000 zł.

Celem drugiego konkursu jest rozwój oraz modernizacja bazy materialnej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Realizacja zadań ma przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Dotacje udzielane będą na remonty oraz inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego – niezbędne do świadczenia usług zdrowotnych.

Na realizację zadań w ramach tego konkursu Zarząd przeznacza z budżetu Województwa Śląskiego 168 000 zł. Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać się zakład, wynosi 35 000 zł.

Przy wyborze ofert pod uwagę brane będzie m.in.: znaczenie zadania dla rozwoju i modernizacji bazy materialnej zakładu, zakres świadczonej pomocy udzielanej pacjentom uzależnionym od narkotyków oraz ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykorzystania, a także doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

Termin składania wniosków w obu konkursach mija 12 lutego 2010 roku. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (tel. (32) 730 68 92, 730 68 93).
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.