PARTNER PORTALU
  • BGK

Dziś otwarcie SOR w Gryficach

  • AZA    25 stycznia 2011 - 06:16
Dziś otwarcie SOR w Gryficach

Dziś (wtorek 25 stycznia) odbędzie się otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
Projekt pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach" polegał na wykonaniu robót modernizacyjnych, dostawie sprzętu medycznego i wyposażenia (wymiana i doposażenie) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Doprowadzenie SOR do stanu zgodnego z  prawem to warunek poprawy zabezpieczenia medycznego obszaru poprzez poprawę jakości świadczonych usług.

Zakres robót budowlanych, zakup sprzętu medycznego wynikał z konieczności dostosowania SOR do obowiązujących przepisów:
- rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 III 2007 roku w sprawie SOR,
- rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 XI 2006 roku w sprawie wymagań w jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
- rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 IV 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pacjenci SOR to:
- ofiary zdarzeń nagłych z przyczyn zewnętrznych w tym dzieci i młodzież (najbardziej narażona grupa wiekowa na urazy wypadkowe),
- osoby narażone na nagłe skutki chorób cywilizacyjnych, osoby z zagrożeniem życia chorobami układu krążenia oraz poszkodowani w wypadkach drogowych, katastrofach budowlanych, pożarach,
- pacjenci w wieku podeszłym narażeni na nagłe powikłania chorób cywilizacyjnych prowadzące do trwałego inwalidztwa i pogorszenia komfortu życia.

Dostosowanie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do obowiązujących wymogów prawnych spowoduje poprawę skuteczności działań w stanach zagrożenia życia, poprzez zwiększenie wskaźnika przeżywalności ofiar nagłego zagrożenia zdrowotnego, skrócenia czasu udzielenia kwalifikowanej pomocy specjalistycznej ofiarom w stanie zagrożenia życia i przybliżenia ich do wskaźników osiąganych przez jednostki ratownictwa medycznego krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Koszt całkowity projektu: 7 493 073,66 zł, wartość dotacji: 5 789 873,02 zł.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • mieszkaniec gryfic, 2011-01-27 00:02:27

    Sor sorem a dla personelu figa z makiem.Niech giną z glodu.Taka jest polityka dyrektora gryfickiego szpitala.podwyżki tylko dla lekarzy a personel średni niech żyje w nędzy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!