PARTNER PORTALU
  • BGK

Finanse szpitali wymagają pilnej interwencji

  • GK    17 kwietnia 2012 - 09:47
Finanse szpitali wymagają pilnej interwencji

Konieczne jest ustalenie wieloletniej strategii ochrony zdrowia na poziomie krajowym, która mogłaby stanowić podstawę dla planowania polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i lokalnym – uważa ZPP.
Od 1999 r. powiaty zainwestowały ponad 10 mld zł w poprawę infrastruktury i wyposażenia prowadzonych szpitali. Dostosowały sieć podmiotów leczniczych do potrzeb lokalnych, m.in. zmniejszyły o 32 proc. liczbę szpitali i poradni specjalistycznych, dokonały 90 ze 114 przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego.

Czytaj też: Nadchodzi szpitalne tsunami

– Niestety, począwszy od 2011 roku zauważamy pogarszanie się warunków funkcjonowania podmiotów leczniczych i odwrót od stabilizacji ich sytuacji ekonomicznej. Powoduje to konieczność podjęcia pilnych działań ukierunkowanych na odwrócenie tej tendencji – czytamy w przyjętym przez ZPP stanowisku.

Czytaj też: Powiaty po zjeździe bojowo nastawione do rozmów z rządem

Związek podkreśla, że wiele problemów z jakimi borykają się podmioty lecznicze wynika z wprowadzania często nieprzemyślanych rozwiązań, których koszty nie były należycie oszacowane. Przykładem jest wprowadzenie obligatoryjnego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Dlatego, według samorządowców, konieczne jest zdefiniowanie wieloletniej strategii ochrony zdrowia na poziomie krajowym, która mogłaby stanowić podstawę dla planowania polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i lokalnym.

Według związku, nie znajdują żadnego merytorycznego uzasadnienia, propozycje przeniesienia na poziom wojewódzki zadań dotyczących prowadzenia szpitali powiatowych i gminnych.

– Tego rodzaju propozycje stoją w absolutnej sprzeczności z ideą dostosowania usług w zakresie ochrony zdrowia do lokalnych potrzeb, a ich realizacja odbyłaby się ze szkodą dla całego systemu ochrony zdrowia – uważają samorządowcy.

Samorządowcy nie znajdują także uzasadnienia dla nierównego traktowania podmiotów leczniczych, ze względu na ich formę organizacyjno – prawną, co objawia się m.in. zróżnicowaniem w zakresie opodatkowania oraz dostępności do środków publicznych. Za konieczne uważają wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, decentralizację płatnika publicznego oraz wydłużenie okresu kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia do poziomu minimum 5 lat.

Związek apeluje także o wprowadzenie zmian umożliwiających w większym stopniu realizację programów zdrowotnych przez samorządy. Programy te, realizowane na poziomie lokalnym są odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców. Aktualnie finansowane są one ze środków własnych samorządów.

– Brak jest przesłanek, które sprzeciwiałyby się wprowadzeniu możliwości otrzymania pieniędzy na ten cel, z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia – argumentują przedstawiciele ZPP.

Jednocześnie domagają się rozszerzenia pomocy państwa przeznaczonej na spłaty zobowiązań cywilno-prawnych przejętych i przejmowanych przez samorządy w wyniku likwidacji lub przekształcenia szpitali.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.