Jest nowa szefowa NFZ. Pierwsze komentarze

  • PAP/Rynek Zdrowia/Portalsamorzadowy.pl
  • 27-06-2012
  • drukuj
Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Pachciarz na stanowisko prezesa NFZ - poinformowało w środę CIR. Kandydaturę Pachciarz zarekomendował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jednogłośnie poparła ją Rada NFZ.
Jest nowa szefowa NFZ. Pierwsze komentarze

Szefowa Rady NFZ Renata Hayder oceniła, że Pachciarz ma niezbędne kwalifikacje, o czym świadczy m.in. jej doświadczenie zawodowe. Jak mówiła Hayder, nowa prezes podkreślała, że zamierza kierować Funduszem "kolektywnie" - chce powołać trzech zastępców.

Arłukowicz w poniedziałek, po posiedzeniu Rady, nie chciał odpowiadać na pytania o koncepcję dalszego funkcjonowania NFZ. Zapowiedział, że zrobi to dopiero po decyzji premiera. Na godz. 16 w środę MZ zapowiedziało konferencję prasową Arłukowicza i Pachciarz.

W ostatnich miesiącach Arłukowicz kilkakrotnie zapowiadał, że chce doprowadzić do powstania konkurencji dla NFZ i wzmocnić rolę oddziałów regionalnych Funduszu. Mówił też o koniecznej współpracy między resortem a NFZ. "Żeby dobrze zmieniać system, a takie zmiany zapowiadaliśmy i będziemy je przeprowadzać, potrzebna jest współpraca pomiędzy NFZ a resortem zdrowia. Jest to niezbędnie konieczny warunek do tego, żeby zmiany przeprowadzać efektywnie" - podkreślał.

Swoje kandydatury na stanowisko prezesa NFZ zgłosiło 15 osób; pięć nie spełniło wymogów formalnych. Natomiast 10 wysłuchała komisja konkursowa. Oceniała ona doświadczenie zawodowe kandydata, wiedza niezbędna do wykonywania zadań oraz kompetencje kierownicze.

Stanowisko prezesa NFZ może zajmować osoba z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania; która jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada kompetencje kierownicze; posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; ma wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Premier na początku czerwca odwołał Jacka Paszkiewicza ze stanowiska prezesa NFZ. Wnioskował o to Arłukowicz. Wniosek pozytywnie zaopiniowało siedmiu członków Rady NFZ; jeden był przeciw. Do czasu powołania nowego prezesa Funduszu jego obowiązki pełnił dotychczasowy zastępca Zbigniew Teter.

Krytycznie o kandydaturze Pachciarz wypowiadał się przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS).

- Nie da się powierzyć drobnemu sprzedawcy z małego sklepu spożywczego zarządzania hipermarketem - mówił w wywiadzie opublikowanym w portalu money.pl.

Z kolei wiceprezes OZZL i członek Naczelnej Rady Lekarskiej Zdzisław Szramik zaznaczył w rozmowie z PAP, że jest to osoba, której nie zna, więc trudno mu ocenić, jak sprawdzi się w roli szefa funduszu.

Podkreślił, że decyzje dotyczące osoby tak istotnej dla systemu ochrony zdrowia, jaką jest prezes NFZ, powinny zależeć nie od kompetencji i osobowości, ale od przepisów określających jasno zakres jej działania. Jak podkreślił Szramik, obecne przepisy dotyczące funkcjonowania NFZ wymagają zmiany, ponieważ dają szefowi funduszu zbyt dużą autonomię.

Nowa prezes NFZ urodziła się 6 lutego 1973 w Jarocinie (Wielkopolskie). Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2004 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Współpracowała m.in. z samorządem lekarskim, samorządem terytorialnym, kasami chorych i Narodowym Funduszem Zdrowia.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE