Kasa na badania nad chorobami cywilizacyjnymi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach strategicznego programu badań „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Strategmed. Do rozdysponowania jest 800 mln zł.
Kasa na badania nad chorobami cywilizacyjnymi
Pieniądze przeznaczone zostaną na badania polskich uczonych nad problemem starzejącego się społeczeństwa, wzrostem zachorowalności na choroby przewlekłe, niedoskonałością metod ich zapobiegania i leczenia oraz rosnącymi kosztami opieki medycznej.

Strategmed to program stworzony w oparciu o Krajowy Program Badań (KPB), ustanowiony reformą nauki. Identyfikuje strategiczne dla Polski kierunki badań naukowych - wśród nich m.in. prace nad zapobieganiem i leczeniem chorób określanych mianem cywilizacyjnych, stanowiących największe dziś zagrożenie dla społeczeństwa: chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, chorób neurologicznych, psychicznych, chorób alergicznych, zaburzeń procesów komunikacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej.

Coraz większe tempo życia, niewłaściwa dieta i wzrost odsetka ludzi starych powodują, że konieczna jest intensyfikacja prac badawczych nad problemem zapobiegania i leczenia najczęstszych chorób.

- Szczególny nacisk powinien zostać położony na kwestie związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Program stwarza polskim naukowcom szansę na realizację własnych oryginalnych rozwiązań w tej dziedzinie - podkreśla Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

- Choroby cywilizacyjne to dziś wyzwanie dla całego świata nauki, dlatego prace nad nimi znalazły się w Krajowym Programie Badań. Realizując go polscy naukowcy nie tylko włączą się do światowej rywalizacji w tej dziedzinie, ale także - w co wierzę - będą mieli trwały wkład w efekty badań, które przyczynią się do poprawy jakości życia nas wszystkich - mówi minister Kudrycka.

W programie Strategmend sfinansowane zostaną badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej.

Każdy z nich został podzielony na szczegółowe tematy badawcze. Dziś Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy
z trzech planowanych konkursów, który obejmuje połowę zakresu tematycznego programu. Budżet tego konkursu to 360 mln zł.

- Poszukujemy innowacyjnych projektów, które umożliwią postęp w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej - wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Liczymy, że program nie tylko będzie wsparciem dla tworzenia nowych polskich technologii medycznych, ale także umożliwi transfer wiedzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych do placówek zdrowia i gospodarki - dodaje dyrektor Centrum.

Strategmed będzie realizowany do końca 2017 roku. W tym czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w sumie trzy konkursy na łączną kwotę 800 mln złotych. Nabory projektów będą przeprowadzane raz w roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE