Konsultanci medyczni będą składali oświadczenia wojewodom

- Wzmocnienie roli konsultantów medycznych jako doradców ministra i wojewodów - to cel projektu nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, który przyjęła Rada Ministrów. Nowela ma gwarantować większą przejrzystość wykonywania zadań przez konsultantów.
Konsultanci medyczni będą składali oświadczenia wojewodom
"Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra i wojewodów. Wprowadzone zostają przepisy, których właściwe stosowanie zapewni przejrzystość wykonywania zadań przez konsultanta. Proponowane regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultantów i niezależność wyrażanych przez nich opinii" - podkreśliło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt noweli zakłada, że konsultantem w ochronie zdrowia będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, dający rękojmię należytego wykonywania zadań konsultanta.

Zgodnie z projektem wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej resortu zdrowia), ujawniając informacje o faktach, które mogłyby skutkować ewentualnymi konfliktami interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy - wojewodom.

W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa tych osób w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu: leki, substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyroby medyczne. Składając oświadczenie, kandydat lub konsultant, ujawni informacje o posiadanych akcjach lub udziałach w spółkach handlowych, spółdzielniach zajmujących się taką działalnością oraz poinformuje o badaniach klinicznych, naukowych i pracach rozwojowych związanych z dziedziną konsultacji, które prowadzi.

Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające.

Po wejściu ustawy w życie kandydat na konsultanta będzie musiał złożyć oświadczenie w ciągu siedmiu dni, a konsultant - w ciągu trzech miesięcy.

Ponadto w myśl nowych projektowanych przepisów, konsultant krajowy będzie zobowiązany do zwoływania co najmniej raz na pół roku posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie. Konsultanci krajowi zyskają również prawo wydawania poleceń konsultantom wojewódzkim oraz określania terminu ich wykonania.

Według projektu minister zdrowia będzie mógł wystąpić do towarzystw naukowych o przedstawienie kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego, a nie będzie to obowiązkowe jak dotychczas. Minister będzie mógł także wystąpić w tej sprawie do samorządów zawodowych, które do tej pory mogły jedynie opiniować kandydatury zgłoszone przez towarzystwa.
Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE