PARTNER PORTALU
  • BGK

Kontrola zwolnień lekarskich w Legnicy

  • legniczanin.pl    11 marca 2013 - 11:28
Kontrola zwolnień lekarskich w Legnicy

Ponad 175 mln zł wstrzymanych lub obniżonych świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego to efekt przeprowadzonej przez ZUS w 2012 r., w skali kraju, kontroli zwolnień lekarskich. Legnicki Oddział w wyniku kontroli zaoszczędził ponad 2,5 mln.
Kontrola zwolnień lekarskich to jeden z ustawowych obowiązków zakładu. Kontrolę prawidłowości-zasadności orzekania o czasowej niezdolności wykonują lekarze orzecznicy ZUS (o taką kontrolę może wystąpić do ZUS i pracodawca), natomiast kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich wykonywana jest przez płatnika zasiłku, czyli ZUS lub zakład pracy zatrudniający powyżej 20 osób.

Lekarze orzecznicy ZUS w Polsce przeprowadzili badania niemal 465 tys. osób posiadających zwolnienia lekarskie. W efekcie wydano prawie 46 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych, na kwotę blisko 13 mln zł.

Legnicki Oddział w 2012 r. przeprowadził 8,8 tys. badań kontrolnych - w ich efekcie, 1,3 tys. osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego na kwotę blisko 300 tys. zł.

Kontrolą w Polsce objęto ponad 159 tys. osób, z których 5,1 tys. pozbawiono prawa do zasiłku -spowodowało to cofnięcie wypłat na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

Pracownicy legnickiego Oddziału w 2012 r. skontrolowali 1,6 tys. ubezpieczonych. W wyniku tych kontroli 63 osoby utraciły prawo do zasiłku na kwotę blisko 51 tys. zł.

W ramach swoich ustawowych obowiązków Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 r. obniżał również podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego tym ubezpieczonym, którym ustał tytuł ubezpieczenia.

Ponadto ograniczał ubezpieczonym wysokość wypłacanego świadczenia chorobowego za opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy (należy je dostarczyć płatnikowi zasiłku w ciągu 7 dni). Obniżone z tych tytułów wypłaty w 2012 r. w Polsce wyniosły 156,7 mln zł, a w Oddziale ZUS w Legnicy - 2,2 mln zł.

Łącznie, w całym 2012 r. legnicki Oddział ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia chorobowe na sumę ponad 2,5 mln zł (dla porównania: w roku 2011 było to 2,1 mln zł).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.