PARTNER PORTALU
  • BGK

Które województwa mają najlepszy system ochrony zdrowia?

  • pt    26 października 2016 - 09:28
Które województwa mają najlepszy system ochrony zdrowia?
Poprawa stanu zdrowia to niekwestionowany cel działania systemu ochrony zdrowia. (fot. Centrum Onkologii-Instytut im.Marii Skłodowskiej-Curie/Facebook)

• W woj. świętokrzyskim, zachodniopomorskim i lubuskim najlepiej działa system ochrony zdrowia.
• Najgorzej jest w woj. łódzkim i kujawsko-pomorskim.
Według analizy przeprowadzonej na potrzeby raportu „Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016” przez firmę doradczą PwC oraz zespół www.dane-i-analizy.pl, najbardziej sprawnymi systemami ochrony zdrowia mogą pochwalić się województwa: świętokrzyskie, zachodniopomorskie i lubuskie.

Indeks opiera się o 41 wskaźniki ujęte w trzy kluczowe obszary: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. Zdaniem autorów raportu, obszary te są jednocześnie głównymi celami, jakimi powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia.

W ogólnym rankingu, zawierającym skorygowaną wagowo sumaryczną ocenę trzech analizowanych obszarów, pierwsze trzy miejsca zajęły województwa świętokrzyskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Najniżej w tym zestawieniu zostały ocenione województwa: łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

- Polski sektor ochrony zdrowia stoi przed wyzwaniem poprawy jakości świadczonych usług. Osiągnięcie tego celu jest ściśle związane z poprawą szeregu obiektywnych wskaźników odzwierciedlających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, ale również z poprawą percepcji i oceny konsumenckiej przez pacjentów. Jest to szczególne wyzwanie w okresie błyskawicznie postępującego rozwoju nowych technologii i innowacji, a także dużych przemian w sektorze – mówi Mariusz Ignatowicz, partner w PwC, lider zespołu ds. rynku ochrony zdrowia.

Obszar: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

Poprawa stanu zdrowia to niekwestionowany cel działania systemu ochrony zdrowia. Istotą tego celu jest zdefiniowanie, kogo ma dotyczyć poprawa stanu zdrowia oraz w jakim wymiarze stan zdrowia może ulec poprawie dzięki działaniu systemu ochrony zdrowia. Wskaźniki szczegółowe w tym obszarze to: prewencja chorób, zapobieganie niepełnosprawności, zapobieganie zaostrzeniom i zapobieganie zgonom.

Najlepszy wynik według podsumowania punktacji wskaźników w tym obszarze osiągnięto w województwach świętokrzyskim, zachodniopomorskim oraz lubuskim. Na końcu listy znalazły się województwa łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Obszar: Efektywna gospodarka finansowa

Efektywna gospodarka finansowa systemu ochrony zdrowia jest ujęta w analizie PwC w czterech wymiarach: efektywność alokacyjna, efektywność ekonomiczna terapii, stan finansów placówek medycznych oraz zarządzanie infrastrukturą.

W obszarze efektywnej gospodarki finansowej na czele uplasowały się województwa małopolskie, lubuskie oraz pomorskie. Na końcu stawki znalazły się województwa lubelskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie.

- Fundamentalna zasada ekonomii mówiąca o ograniczonych zasobach i przewyższających je potrzebach jest bardzo często i boleśnie doświadczana w ochronie zdrowia. Od lat powtarzane jest zdanie, że wysokość środków finansowych (jako synonimu zasobów) wydawanych na ochronę zdrowia jest za mała. Udział wydatków zdrowotnych w relacji do PKB jest względnie stały; na szczęście dość szybki wzrost PKB powiększa ilość dostępnych środków. Zatem oszczędna i świadoma gospodarka finansowa systemu ochrony zdrowia jest ważnym kryterium jego oceny – zauważa Bernard Waśko, dyrektor medyczny w PwC.×
KOMENTARZE (1)

  • glaertes1, 2016-10-26 15:29:27

    Poprawa zdrowia ma dotyczyć zmarłych , którzy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zmarłych mają prawo do ekshumacji w celu jeszcze skuteczniejszego wyprawiania na tamten świat chorych, starych i niepełnosprawnych!