Lepsze zarządzanie w szpitalnych spółkach

Związek Powiatów Polskich przeprowadził analizę sytuacji ekonomicznej samorządowych spółek szpitalnych powstałych na bazie przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Badaniem objęto 37 z 71 spółek prowadzących szpitale funkcjonujące na bazie przekształconych powiatowych SPZOZ – ów.

Przedmiotem badań były sprawozdania finansowe i bilanse spółek za rok 2010.

Wynika z niego, iż z jednej strony dobrze funkcjonują mechanizmy zarządzania obowiązujące w spółkach, a z drugiej ogromne jest zróżnicowanie ich sytuacji ekonomicznej. Potwierdza się, że samo przekształcenie w spółkę nie jest panaceum na wszystkie problemy finansowe. Dotykają one w równym stopniu spółki jak i SPZOZ – y.

Raport wskazuje tez na to m.in., że powinien zostać wzmocniony nadzór właścicielski ze strony samorządów.

ZPP zbiera obecnie dane z pozostałych spółek samorządowych, ale i także z SPZOZ – ów, aby na bieżąco monitorować sytuację i na bazie zebranych wniosków występować do resortu zdrowia i NFZ w sprawie zmian regulacji prawnych i finansowych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Skrót raportu ZPP w dziale multimedia.

Czytaj też:Kamień u szyi samorządowca?

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE