Łódzki szpital z nową pracownią

35 mln zł kosztować będzie budowa i wyposażenie pracowni pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym szpitala im. Kopernika w Łodzi.
Łódzki szpital z nową pracownią

Uruchomienie pracowni zaplanowano na październik 2013 r. W piątek podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę pracowni. PET to najnowocześniejsza i najbardziej precyzyjna metoda wczesnego diagnozowania nowotworów, a dzięki pracowni wykrywalność nowotworów w łódzkim ośrodku zwiększyć się ma do 90 proc.

„Łódzka onkologia była bardzo zaniedbana, stąd olbrzymia waga, jaką przykładamy do jej rozwoju. Jest to istotne w regionie, gdzie dominują osoby starsze” – mówił dyrektor szpitala im. Kopernika, Wojciech Szrajber. Podkreślił, że pracownia PET nie będzie służyła jedynie onkologii, ale będą korzystały z niej także inne oddziały.

Budowa pracowni badań PET jest największą inwestycją w historii szpitala im. Kopernika. Jej utworzenie wymaga przystosowania kilku dużych pomieszczeń – do tego celu został przeznaczony dawny budynek działu technicznego, który zostanie całkowicie przebudowany.

PET jest badaniem z dziedziny medycyny nuklearnej. Polega na podawaniu minimalnej ilości fizjologicznych molekuł (glukoza, aminokwasy) znaczonych atomami radioaktywnymi o krótkim półokresie rozpadu – nazywane są one radioznacznikiem PET. Radioznacznik podaje się pacjentowi drogą dożylną, a następnie przy użyciu detektora można ocenić różne funkcje organizmu.

W przypadku badania PET pacjent jednocześnie poddany jest badaniu tomografii komputerowej (CT), dzięki któremu można ocenić anatomię narządu pacjenta i zlokalizować precyzyjnie ewentualne ogniska nowotworowe.

Jak poinformowała rzeczniczka szpitala Adriana Sikora pracownia będzie wyposażona w cyklotron do produkcji izotopów, co eliminuje konieczność sprowadzania radioznaczników transportem lotniczym z innych ośrodków w kraju czy z zagranicy. Dzięki temu czas oczekiwania pacjentów na badania ma być krótszy, a koszt badań – niższy.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE