PARTNER PORTALU
  • BGK

Mapy potrzeb zdrowych: Lubuskie zapełnia białe plamy

  • aw    6 października 2016 - 10:01
Mapy potrzeb zdrowych: Lubuskie zapełnia białe plamy
Wizualizacja - ośrodek radioterapii (źródło:lubuskie.pl)

• Budowa Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. oraz Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze - to projekty z woj. lubuskiego, jakie przyjął w planie działania na 2016 r. Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
• Oba projekty realizowane będą w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Lubuskie 2020. – To są dwa priorytety inwestycyjne w lubuskiej ochronie zdrowia, które wpłyną na poprawę jakości leczenia w regionie – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
Obie inwestycje - przed posiedzeniem Komitetu Sterującego - uzyskały pozytywne opinie o celowości wydane przez Wojewodę Lubuskiego (co jest obecnie wymogiem ustawowym). W związku z pytaniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie zgodności inwestycji "Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." z mapami potrzeb zdrowotnych, w sprawie wypowiedzieli się także konsultanci wojewódzcy w dziedzinach urologii dziecięcej i pediatrii.

Prowadzona w 2014 roku przez ówczesnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską analiza porównawcza dotycząca dostępności i poziomu świadczeń medycznych nad dziećmi w poszczególnych województwach wykazała, że pod tym względem (liczba łóżek pediatrycznych, kompleksowość świadczeń i liczba pediatrów na 100 tys. dzieci) województwo lubuskie jest na ostatnim miejscu w kraju.

Czytaj też:Mapy potrzeb zdrowotnych: Różnice w jakości leczenia w regionach obnażone

Radioterapia dla Gorzowa

Projekt „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o Ośrodek Radioterapii w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych” ma zmniejszyć proporcje w zakresie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubuskim w porównaniu z Polską i krajami Unii Europejskiej.

Istotą projektu jest utworzenie specjalistycznego, ponadregionalnego Ośrodka Radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp z o.o. W Ośrodku planuje się poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego, zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii na 25 łóżek, hostel na 26 łóżek.

Ośrodek Radioterapii będzie połączony z pozostałymi, już funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi szpitala, udzielającymi świadczeń medycznych w zakresie leczenia onkologicznego. Według modelu optymalizacyjnego opracowanego w mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa lubuskiego, do 2025 roku w Gorzowie Wlkp. powinien powstać nowy podmiot wyposażony w 2 przyspieszacze liniowe.

Całość nakładów na inwestycję planowana jest na kwotę ok. 66 mln zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków RPO Lubuskie 2020, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024 oraz ze środków własnych. Wkład własny Spółki będzie wynosił ok. 10-12 mln zł.

W trosce o najmłodszych pacjentów

Potrzeba realizacji zadania pn. "Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." wynika z deficytów województwa lubuskiego wykazanych m.in. w projekcie map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa.

Jednocześnie potrzeba stworzenia wielospecjalistycznego centrum zdrowia matki i dziecka została wskazana w dokumentach strategicznych: Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 oraz w dokumencie pn. "Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim"

Szacunkowa całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 92 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.