PARTNER PORTALU
  • BGK

MZ opublikowało projekt dot. sieci szpitali po konsultacjach publicznych

  • PAP/JS    23 grudnia 2016 - 17:21
MZ opublikowało projekt dot. sieci szpitali po konsultacjach publicznych
Resort przekonuje, że przygotowywane zmiany mają m.in. zapewnić stabilność finansowania szpitali i poprawić dostęp pacjentów do świadczeń specjalistycznych (Fot. archiwum)

• Resort zdrowia opublikował projekt ws. utworzenia tzw. sieci szpitali w wersji skierowanej na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
• Resort przedstawił także projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń prezesa NFZ dot. zmiany sposobu finansowania szpitali.
Pod koniec września ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt zakładający utworzenie tzw. sieci szpitali. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ.

Resort zdrowia informował wcześniej, że ok. 85 proc. środków przeznaczonych na lecznictwo szpitalne będzie wykorzystane w ramach sieci, natomiast pozostałe środki będą dzielone w ramach konkursów.

Projekt ten spotkał się z krytyką m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej oraz prywatnych szpitali. Wskazywano np., że zmiana finansowania szpitali będzie działać na nie demotywująco i zmniejszy dostępność do świadczeń. Krytykowano także tempo wprowadzania zmian.

W piątek (23 grudnia) resort opublikował projekt nowelizacji w wersji skierowanej na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ministerstwo przedstawiło także projekty rozporządzeń wykonawczych MZ oraz projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów, zaznaczając, że dokumenty te "będą podlegały dalszemu procesowi uzgodnień, konsultacji i opiniowania".

Projektowana ustawa zakłada utworzenie systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

"Zawieranie umów na realizację tych świadczeń w trybie konkursu ofert lub rokowań, pozostanie jako rozwiązanie o charakterze subsydiarnym" - wskazano w projekcie. Zgodnie z projektem dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ przeprowadzi konkursy ofert na świadczenia, w zakresie których potrzeby zdrowotne na terenie danego województwa nie będą właściwie zaspokojone.

Nie zmienią się natomiast zasady kontraktowania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także tej części rehabilitacji i AOS, która nie zostanie włączona do PSZ.

W PSZ będą mogły znaleźć się szpitale, w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale onkologiczne i pulmonologiczne). Szpitale te muszą także posiadać przez co najmniej 2 lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ.

W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. "Obecnie prowadzony zakres działalności leczniczej będzie determinował w pierwszym kroku to, do jakiego poziomu zakwalifikowany będzie dany świadczeniodawca. Nie oznacza to jednak, że zakres ten determinuje przyszłe możliwości działania świadczeniodawcy" - zaznacza resort. Dodaje, że szpital zakwalifikowany do PSZ będzie mógł realizować także "profile dodatkowe tj. takie, które nie wpływają na klasyfikację świadczeniodawcy w ramach PSZ".

Do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe, do II stopnia - szpitale realizujące bardziej skomplikowane świadczenia, a do III stopnia - wieloprofilowe szpitale specjalistyczne. Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne. Ostatni poziom - szpitali ogólnopolskich - obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.

W efekcie przygotowywanych przepisów finansowanie szpitali będzie oparte w znacznej mierze na ryczałcie obejmującym łącznie wszystkie profile, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w PSZ. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ, a jej szczegółowy zakres będzie zależał od uzyskanej kwalifikacji.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.