PARTNER PORTALU
  • BGK

MZ opublikowało założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży

  • PAP/JS    26 września 2017 - 21:59
MZ opublikowało założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży
W projekcie zaznaczono, że ważnym elementem kompleksowości opieki profilaktycznej nad uczniami jest wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. (fot. pixabay.com)

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zapewnić uczniom dostęp do dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza szkołą i z nią współpracującym - przewiduje opublikowany przez resort zdrowia projekt złożeń ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
• W projekcie zaznaczono, że za wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (a gdy pozwalają na to warunki lokalne, także gabinetu lekarza dentysty) będą odpowiadać jednostki samorządu terytorialnego.

• Ponadto w urzędach gmin i powiatów - "jeżeli możliwości na to pozwalają" - powinna być wyznaczana osoba odpowiedzialna m.in. za koordynowanie zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

• Ważnym elementem umacniania zdrowia dzieci i młodzieży mają być także działania edukacyjne, w tym w zakresie zdrowia jamy ustnej, prowadzone z wykorzystaniem programów nauczania w szkołach.

Zdaniem MZ, obecny sposób funkcjonowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami "nie jest satysfakcjonujący". Nowa ustawa ma zintegrować systemy ochrony zdrowia i edukacji w zakresie "umacniania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży".

Resort przewiduje, że profilaktyczną opiekę nad uczniem będzie sprawował - tak jak dotychczas - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), współpracujący z pielęgniarką POZ i położną POZ. On także będzie koordynował opiekę zdrowotną nad dzieckiem w ramach całego systemu ochrony zdrowia.

Natomiast w szkole opiekę profilaktyczną ma zapewniać pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Współpracowałaby ona z zespołem POZ, m.in. przekazując informacje o istotnych sprawach dotyczących stanu zdrowia ucznia.

Autorzy projektu wskazują, że współpraca z lekarzem POZ jest szczególnie istotna w przypadku uczniów z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością. Z kolei współpraca z położną POZ dotyczyłaby edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla dziewcząt w okresie dojrzewania.

Docelowo pielęgniarki i higienistki szkolne mają być wyposażone w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiające wymianę informacji z zespołem POZ i lekarzem dentystą. Za przygotowanie oprogramowania będzie odpowiedzialne Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które jego koszt oszacowało na 7,5 mln zł.

Czytaj też:Szkolne gabinety lekarskie tylko na papierze? ZMP: za mało czasu na wnioski

Autorzy projektu zakładają obniżenie liczby uczniów na etat przeliczeniowy pielęgniarki z 880-1100 uczniów obecnie do 700-750 uczniów. Planowane jest także podwyższenie tzw. stawki kapitacyjnej, czyli kwoty za opiekę nad uczniem, do 80 zł (od września wynosi ona 72,24 zł).

W projekcie zaznaczono, że ważnym elementem kompleksowości opieki profilaktycznej nad uczniami jest wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą.

Odpowiedzialną za monitorowanie i koordynowanie tej opieki ma być pielęgniarka albo higienistka szkolna, która będzie współpracować z lekarzem dentystą, wskazywać rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń stomatologicznych oraz monitorować realizację zaleceń lekarza dentysty. Obowiązkiem dyrektora szkoły będzie natomiast zapewnienie uczniom dostępu do dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza terenem szkoły, współpracującym ze szkołą.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.