PARTNER PORTALU
  • BGK

MZ: wyroby medyczne refundowane na takich samych zasadach jak leki

  • pt/pap    16 czerwca 2016 - 08:48
MZ: wyroby medyczne refundowane na takich samych zasadach jak leki

W ocenie resortu na dostępność do wyrobów medycznych najistotniejszy wpływ ma wysokość odpłatności pacjenta (fot.fotolia)

• Wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz stosowane w ramach świadczeń gwarantowanych będą refundowane na takich samych zasadach jak leki - zakłada projekt resortu zdrowia.
• Pacjenci będą też mogli dopłacić, jeśli zechcą mieć dostęp do preferowanego wyrobu.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz stosowane w ramach świadczeń gwarantowanych będą refundowane na takich samych zasadach jak leki. Producenci będą więc zgłaszać swoje produkty, wnioskując o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu.

W trakcie negocjacji zostanie ustalona cena urzędowa, następnie zostanie stworzona grupa limitowa i określona wysokość limitu finansowania przez NFZ. Powyżej tego limitu pacjent dopłaci we własnym zakresie.

Ponadto wprowadzony ma być się nowy mechanizm finansowania i rozliczania kosztów wyrobów medycznych stosowanych w ramach świadczeń gwarantowanych. Z taryfy świadczeń wyodrębniony zostanie koszt wyrobu medycznego - fundusz zapłaci więc za sam zabieg, bez kosztów wyrobu.

Natomiast wyrób medyczny będzie refundowany osobno. "Biorąc pod uwagę fakt, iż taryfa świadczeń ma kluczowe znaczenie dla alokacji środków publicznych w poszczególnych zakresach świadczeń oraz wpływa na finanse świadczeniodawców, zastosowanie powyższego spowoduje zwiększenie dostępności do świadczeń" - przekonują autorzy projektu.

Obecnie, jeżeli pacjent potrzebuje innego wyrobu, niż ten finansowany przez NFZ, jest zmuszony ponieść całość kosztu w komercyjnej placówce. Planowane rozwiązania umożliwią pacjentom dokonywanie dopłat w sytuacji, gdy podczas korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ będą chcieli mieć dostęp do preferowanego wyrobu medycznego, nieobjętego publicznym finansowaniem.

Wysokość odpłatności pacjenta

W ocenie resortu na dostępność do wyrobów medycznych najistotniejszy wpływ ma wysokość odpłatności pacjenta. Z kolei wytwórcy chcą, by ich produkty były objęte refundacją, gdyż gwarantuje to, zwiększony w stosunku do wolnego rynku, stabilny przychód.

"Z punktu widzenia systemu refundowane powinny być wyłącznie te wyroby, które mają udowodnioną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, a relacja efekt terapeutyczny/koszt terapii jest korzystniejsza w porównaniu z dostępnymi wariantami terapii" - zaznacza ministerstwo.

Obecnie pacjenci hospitalizowani mają zagwarantowany nieodpłatny dostęp do wyrobów medycznych. Refundowane częściowo lub w całości są wyroby medyczne wydawane na zlecenie, w które pacjent zaopatruje się w aptece. Refundowane (w całości lub częściowo) są także wyroby medyczne znajdujące się w wykazie ustalanym przez ministra zdrowia.

Zgodnie z ustawą refundacyjną, wyroby medyczne wydawane na zlecenie nie są objęte zasadami określania cen, a także przepisami dotyczącymi marży detalicznej naliczanej od ceny hurtowej.

Natomiast z kontroli przeprowadzanych przez NZF wynika, że ceny wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie są zawyżane w sytuacjach, gdy są one objęte finansowaniem ze środków publicznych. Kontrola przeprowadzana w 2011 r. wskazała w niektórych przypadkach marże przekraczające 1000 proc.

Maksymalna marża handlowa

Autorzy projektu zwracają uwagę, że brak przepisów określających maksymalną marżę handlową na refundowane wyroby medyczne oraz wyłączenie przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań przy zawieraniu umów na realizację świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne powoduje, że NFZ nie ma wpływu na ceny wyrobów medycznych, w które zaopatrywany jest pacjent.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.