PARTNER PORTALU
  • BGK

Nie tylko sieć szpitali. Nie ma zgody także ws. odpadów medycznych i list kolejkowych

  • bad    23 lutego 2017 - 13:43
Nie tylko sieć szpitali. Nie ma zgody także ws. odpadów medycznych i list kolejkowych
Propozycje regulacji po raz kolejny nie wskazują źródeł pokrycia dodatkowych kosztów. Fot. PTWP

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpatrywała projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem list oczekujących na udzielnie świadczenia opieki zdrowotnej oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
Przedstawiciele samorządów podkreślają, że propozycje regulacji po raz kolejny nie wskazują źródeł pokrycia dodatkowych kosztów, które będą musieli ponieść w związku z realizacją wdrażanych przepisów.

W przypadku rozporządzenia dotyczącego funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych mamy do czynienia z wyliczeniem tych kosztów, ale nie ma źródła ich pokrycia, co jest brakiem formalnym.

W przypadku rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi nie ma w ogóle oszacowanych skutków dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to nakłada na jednostki samorządu terytorialnego dodatkowe obowiązki, nie ma wskazanych źródeł ich finansowania.

Zdaniem Marka Wójcika, eksperta Związku Miast Polskich, resort zdrowia uszczegóławia dotychczasowe regulacje i będzie się ono wiązać z dodatkowymi obowiązkami i kosztami - będzie trzeba inaczej gospodarować odpadami medycznymi niż dzisiaj.

- To kolejny przykład obciążania samorządów dodatkowymi wymogami w sytuacji, kiedy od sześciu lat nie zwiększa się cena za punkt w przypadku lecznictwa w hospitalizacji. W ciągu tych sześciu lat wiele się zmieniło. Podwyżki płac dla pielęgniarek, zmiany kosztów zakupu towarów i usług – analizuje Marek Wójcik.

Anna Goławska, zastępca dyrektora Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnia, że skutki wejścia rozporządzenia dotyczącego funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych będą sfinansowane ze środków świadczeniodawców. Dodała, że regulacją tą resort zdrowia nie może zwiększyć wartości punktu rozliczeniowego, ponieważ rozporządzenie tego nie dotyczy.

Andrzej Kosiński, zastępca dyrektora Departamentu Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zwrócił zaś uwagę, że rozporządzenie ws. odpadów medycznych nie nakłada nowych obowiązków, jest powieleniem istniejącego rozporządzenia ministra zdrowia z 2010 roku. W pewnych obszarach wymogi zostały zluzowane, na przykład w przypadku czasu przechowywania niektórych odpadów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.