Nie wypuszczają pacjentów na przepustki

Jeszcze kilka lat temu niemal w każdym szpitalu pacjent mógł wyjść na przepustkę. Funkcjonowały specjalne zeszyty, w których wpisywano pacjentom terminy przepustek. Teraz nie ma już takich zeszytów, bo szpitalom nie wolno wypuścić chorego na przepustkę.
Nie wypuszczają pacjentów na przepustki

Prawo do przepustek mają jedynie osoby leczone na oddziałach psychiatrycznych i rehabilitacyjnych. Pacjenci nie są zadowoleni z tej sytuacji, tym bardziej, że na wielu oddziałach w dni wolne nie planuje się badań i zabiegów, generalnie niewiele się dzieje. Weekendy i święta część chorych chciałaby spędzać poza murami lecznicy. O wyjściu ze szpitala na przepustkę nawet na święta jednak nie ma mowy.

Jak wyjaśnia nam Kamila Wiecińska, rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy przepustki dla pacjentów nie są praktykowane w tym szpitalu. Powód jest prosty. Przepisy nie pozwalają na tzw. przepustki w trakcie hospitalizacji.

– Jeżeli pacjent chce wyjść ze szpitala, a lekarz uzna, że jego stan na to pozwala to może zostać wypisany np. na święta do domu. Mógłby ponownie zostać przyjęty po tym okresie (o ile byłoby wolne miejsce), ale w takim wypadku, jeżeli kolejna hospitalizacja występuje w czasie krótszym niż 14 dni od poprzedniej, NFZ nie zapłaci za leczenie chorego. I choćby z tego powodu przepustek w szpitalach już nie ma – wyjaśnia Wiecińska.

Jak zaznacza rzeczniczka, w interesie pacjenta i szpitala jest, więc by pobyt chorego był nieprzerwany. – Specyfika „Biziela” jest taka, że leczeni są tu chorzy wymagający krótkich hospitalizacji, przez co problem przepustek rozwiązuje się niejako sam.

– Kwestię przepustek (czy też ich braku) w leczeniu szpitalnym regulują przepisy prawa. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego definiuje hospitalizację jako całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu lub zgonu – mówi Magdalena Stawarska z biura prasowego Centrali NFZ.

Natomiast ustawa o działalności leczniczej wskazuje okoliczności, w których pacjent może zostać ze szpitala wypisany. Należy jednak pamiętać, że szpital ponosi odpowiedzialność za pacjenta od momentu jego przyjęcia do chwili wypisania.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE