PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK negatywnie o budowie ZCO i nadzorze władz miasta

  • PAP/JS    20 czerwca 2017 - 21:07
NIK negatywnie o budowie ZCO i nadzorze władz miasta
Według NIK nadzór prezydenta miasta w zakresie prowadzonej inwestycji był "nierzetelny, nieefektywny i niewystarczający dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia" (fot. PTWP/zdj. ilustracyjne)

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przygotowanie do realizacji inwestycji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) i nadzór nad nią władz miasta. Prokuratura wznowiła śledztwo w tej sprawie.
• Według NIK nadzór prezydenta miasta w zakresie prowadzonej inwestycji był "nierzetelny, nieefektywny i niewystarczający dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia".

• NIK negatywnie ocenia ujmowanie kosztów inwestycji w planach inwestycyjnych szpitala oraz informowanie przedstawicieli podmiotu tworzącego - samorządu Dąbrowy Górniczej - o kosztach, sposobie finansowania budowy i zakresie inwestycji.

Jak wynika z wystąpienia pokontrolnego NIK, ówczesny Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza przyjmując w 2011 r. onkologię jako kierunek dalszego rozwoju działalności leczniczej nie przeprowadził szczegółowej analizy docelowego kształtu nowej placówki, skali jej działalności i realnych możliwości finansowania inwestycji.

Według ustaleń NIK, finansowanie realizacji inwestycji oparto wyłącznie na środkach mających pochodzić z kontraktu z NFZ, pomijając fakt, iż konkurs na udzielanie świadczeń nie został ogłoszony w 2012 r. i nie było pewności, czy i kiedy zostanie ogłoszony taki konkurs.

NIK negatywnie oceniła sposób prowadzenia budowy ZCO i wyposażania Centrum w sprzęt medyczny ponieważ m.in: zamówienia na wykonanie fundamentów i przygotowanie placu budowy udzielono w kwietniu 2013 r. w sytuacji, gdy wiadomo już było od stycznia 2013 r., że zmieni się program inwestycji i zamiast dwóch budynków powstanie jeden. W tej sytuacji uwzględnienie nowego zakresu rzeczowego wymagało dokonania istotnych zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego udzielono tego zamówienia.

Roboty budowlane za kwotę ponad 6 mln zł zostały zlecone wykonawcy bez zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, przy czym tylko część tych prac uzasadniona była zmianą koncepcji budowy ZCO - ujęcia wszystkich funkcji nie w dwóch, lecz w jednym budynku.

Umowa zawarta z wykonawcą na roboty budowlane wraz z dostawą sprzętu w dniu 5 sierpnia 2013 r. nie zawierała zapisów skutecznie chroniących interesy szpitala w zakresie dotyczącym określenia kosztów kredytu kupieckiego i nie rozstrzygała sposobu rozliczenia w przypadku wcześniejszej zapłaty części wynagrodzenia lub zapłaty za konkretny zakres robot lub dostawę sprzętu.

Nierzetelnie opisano też przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu na roboty budowlane i dostawę sprzętu medycznego, czego skutkiem było złożenie oferty obejmującej również prace już wykonane przez innego wykonawcę. Nierzetelny opis przedmiotu zamówienia uniemożliwił precyzyjne określenie, o jaką kwotę cena złożonej oferty była zawyżona w stosunku do robót budowlanych pozostałych faktycznie do wykonania na dzień zawarcia umowy.

W ocenie NIK naruszono też zasady zachowania uczciwej konkurencji w tych postępowaniach. W przypadku zamówienia na wykonanie fundamentów i zabezpieczenie placu budowy udzielono zamówienia wykonawcy, choć były przesłanki wskazujące na brak możliwości wykonania przez niego robót budowlanych w terminie.

NIK negatywnie ocenia ujmowanie kosztów inwestycji w planach inwestycyjnych szpitala oraz informowanie przedstawicieli podmiotu tworzącego - samorządu Dąbrowy Górniczej - o kosztach, sposobie finansowania budowy i zakresie inwestycji.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.