NIK sprawdziła przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W opinii NIK, która wzięła pod lupę przekształcenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową z jednoczesnym jego oddłużeniem, proces został przeprowadzony prawidłowo.

Przekształcenie oparto na dwóch głównych działaniach: oddłużeniu szpitala poprzez przejęcie części zobowiązań szpitala, co spowodowało obniżenie wskaźnika zadłużenia z 1,08 do poziomu 0,393 oraz przekazaniu spółce kapitałowej, utworzonej z przekształcenia szpitala publicznego, prawa własności użytkowanych uprzednio przez szpital publiczny nieruchomości, wyposażając tworzoną spółkę w kapitał.

"Powyższe działania zapewniły uzdrowienie sytuacji ekonomiczno-finansowej przekształconego szpitala. W pierwszym roku obrachunkowym jego działalności spółka osiągnęła zysk bilansowy, a wskaźnik płynności bieżącej kształtował się na wysokim poziomie" - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym.

Jak podkreślają kontrolerzy, zakres działalności leczniczej utworzonej spółki nie został ograniczony w stosunku do prowadzonego przez szpital publiczny. "Oddłużenie szpitala było możliwe przede wszystkim dzięki pozyskaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" - czytamy dalej.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła podjęte przez zarząd województwa działania w kierunku obniżenia poziomu przyjętych zobowiązań poprzez wynegocjowanie z wierzycielami częściowego umorzenia tych zobowiązań. Pozytywnie oceniono również nadzór nad szpitalem.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE