PARTNER PORTALU
  • BGK

O prawach pacjentów w Sejmie

  • PAP    31 marca 2012 - 12:03
O prawach pacjentów w Sejmie

Sejm przyjął informację rzecznika praw pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej na temat działań podejmowanych w 2010 r.
Większości nie uzyskał popierany przez opozycję wniosek o odrzucenie sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania opowiedziało się 235 posłów, wniosek o jego odrzucenie poparło 218 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Debata nad przedstawioną przez rzecznika informacją odbyła się w połowie marca podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu. Wówczas na nieskuteczność instytucji rzecznika praw pacjenta i brak podejmowania przez niego inicjatywy wskazywały kluby opozycyjne. PO oceniała natomiast m.in., że pacjenci chętnie zgłaszają swoje wnioski przez bezpłatną infolinię rzecznika.

Kozłowska informowała w połowie marca, że w 2010 r. nastąpił szybki wzrost składanych do rzecznika skarg. Wpłynęło ich ponad 28,7 tys., w tym blisko 8 tys. kierowanych bezpośrednio do rzeczników praw pacjenta szpitali psychiatrycznych. Tymczasem od maja (gdy rzecznik rozpoczął działalność) do grudnia 2009 r. wpłynęło ok. 9 tys. spraw. Jak podkreślała Kozłowska, rosnąca liczba zgłaszanych spraw wynika z większej świadomości pacjentów o przysługujących im prawach.
Dodawała, że kontakt z biurem ułatwia bezpłatna infolinia. Według Kozłowskiej najczęściej sygnalizowane były takie naruszenia jak: uniemożliwianie rejestracji telefonicznej, problemy z uzyskiwaniem świadczeń finansowanych ze środków publicznych, problemy z dostępem do informacji, utrudnianie dostępu do dokumentacji medycznej. Rzecznik zwracała uwagę, że głównym celem jej działań nie jest nakładanie kar na świadczeniodawców, ale przede wszystkim doprowadzenie do wyeliminowania działań, które utrudniają realizowanie praw pacjentów.

„Rzecznik w 2010 r. wszczął ponad 8 tys. postępowań wyjaśniających. Przekazał ponad 2 tys. pouczeń o przysługujących wnioskodawcy lub pacjentowi środkach prawnych m.in. w zakresie możliwości sądowego dochodzenia roszczeń i odpowiedzialności zawodowej lekarzy” – relacjonowała Kozłowska.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • LOK, 2012-04-01 16:07:22

    są prawa ale i obowiązki...