PARTNER PORTALU
  • BGK

Ośrodek rehabilitacji to także miejsca pracy

  • AZA    22 marca 2011 - 20:27

Seminarium pn. “Rola samorządów w tworzeniu dobrych praktyk na przykładzie Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II odbyło się w Bornem Sulinowie.
Podczas seminarium poruszono tematy dotyczące potrzeb w zakresie rehabilitacji w województwie zachodniopomorskim, znaczenia i roli rehabilitacji w skuteczności leczenia stwardnienia rozsianego oraz współpracy i wymiany dobrych praktyk w Europie na przykładzie Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Członek Zarządu Województwa Marek Hok w swojej prezentacji zwrócił uwagę na proces starzenia się społeczeństwa oraz na fakt, iż wskaźnik umieralności niemowląt w naszym województwie jest jednym z najniższych w kraju.

- Dlaczego w powiecie szczecineckim powstało i funkcjonuje Centrum Rehabilitacji Osób Chorych na SM?  -  tymi słowami Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis przywitał gości przybyłych na oficjalne otwarcie nowej części Ośrodka Rehabilitacji. -  Po pierwsze jest tutaj dobry klimat do podejmowania wyzwań, po drugie ludzie pozytywnie zakręceni, tacy jak doktor Mariusz Kowalewski, którzy zarażają innych  swoimi pomysłami i pasjami, a po trzecie nam ciągle chce się chcieć.  - Dlatego dzisiaj w powiecie mamy Centrum SM, z prawdziwego zdarzenia oddział kardiologiczny, okulistyczny, stację dializ, a za chwilę oddział nefrologiczny, szpital psychiatryczny, zakład opiekuńczo-leczniczy.

- Dlatego, że nam się chce chcieć w naszym powiecie mamy dwa podmioty działające, jako spółki prawa handlowego ze 100% udziałem samorządu – szpital i SM– powiedział starosta.

 - Kierunki rozwoju rehabilitacji leczniczej, to jest właśnie to, o czym powinniśmy dzisiaj mówić i myśleć w naszym województwie – podkreślił marszałek Marek Hok.

Uroczyste otwarcie „rozbudowanej części”  Centrum - inwestycji Powiatu Szczecineckiego współfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Celem działania 7.4 jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym równego uczestnictwa w życiu społecznym, w szczególności zawodowym.
Zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników oraz budowa nowych pomieszczeń w Ośrodku pozwala na intensywniejsze prowadzenie zajęć z neuropsychologii, terapii zajęciowej w o wiele większym zakresie niż dotychczas.

Projekt polegał na zwiększeniu powierzchni infrastruktury dla osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie 705,35 m² dodatkowych pomieszczeń, w których w trybie opieki całodobowej przebywać będzie 20 osób, ponadto stworzone zostaną: 2 sale do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, 2 gabinety, 8 pokoi mieszkalnych wraz z zapleczem sanitarnym i podręcznymi magazynami. Łącznie stworzonych zostało 30 nowych pomieszczeń.

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace budowlane adaptujące strych (znajdujący się w przyległym do ośrodka budynku SP ZOZ) do celów rehabilitacyjno-mieszkalnych. Nowe pokoje zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych.

Prace polegały na:
- adaptacji stołówki oraz aneksu przy stołówce na sale terapii zajęciowej oraz pracownie neuropsychologiczne
- stworzeniu nowego pomieszczenia na art.-terapię,
- stworzeniu nowego pomieszczenia na EEG BIOfeedback,
- adaptacją tarasu łączącego obie części budynku na jadalnię z pomieszczeniami gospodarczymi, umożliwiającą wykorzystanie pomieszczenia jako miejsca spotkań dla osób przebywających w centrum (projekcja filmów, spotkania integracyjne, sala koncertowo-kinowa, sala wykładowa)
- stworzeniu dodatkowego pomieszczenia medycznego (gabinet lekarski, pomieszczenie pielęgniarskie)
- tworzeniu 8 nowych pokoi dla osób niepełnosprawnych.

Nowopowstała infrastruktura umożliwi stworzenie 6 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt projektu to 2,1 mln zł (koszty kwalifikowane projektu), z czego 1,575 mln zł, czyli 75 %, to środki z RPO WZ. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Wturujący złośliwiec, 2011-03-22 21:57:36

    Ale plama!
  • ortograf polski, 2011-03-22 21:02:20

    "Ośrodek reCHabilitacji" to.... błąd ortograficzny!!!