PARTNER PORTALU
  • BGK

Pieniądze na rehabilitację

  • AZA    16 czerwca 2010 - 13:29

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.
w ramach ogłoszonego I konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Z ogólnej, przeznaczonej w 2010 r. dla Województwa Świętokrzyskiego puli środków Funduszu – 2,8 mln zł, na wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę  230 tys. zł.

W tym na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych – 29, 1 tys. zł
W ramach tego zadania największą dotację otrzymało Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” z Sandomierza (10 850 zł) na organizację konferencji naukowo-szkoleniowej „Niepełnosprawność od dzieciństwa do dorosłości” oraz warsztaty szkoleniowe „Nauczanie indywidualne dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”.

Wsparcie otrzymał również Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii  - 7 596 zł oraz Polskie towarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 10 677 zł.

Na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które m.in. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych –  77, 7 tys. zł.

W tym zadaniu największą dotację otrzymał Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii  na „Rehabilitację psychofizyczną kobiet zrzeszonych w Klubach Amazonek na terenie województwa świętokrzyskiego” - 28 808 zł. Pozostałe środki otrzymali Caritas Diecezji Kieleckiej - 28 100 zł oraz Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy  im. Św. Brata Alberta - 20 835 zł.

Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach –  123 tys. zł.

Dotację podzielono między 12 organizacji. Najwięcej, bo 23 850 zł trafiło do Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, młodzieży, dorosłym z cukrzycą i innymi schorzeniami na organizację „Imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz imprez kulturalno - rekreacyjno – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z opiekunami”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.