PARTNER PORTALU
  • BGK

Płocki Projekt Onkologiczny: Przyjęto plan działań

  • PAP/AT    30 marca 2017 - 09:15
Płocki Projekt Onkologiczny: Przyjęto plan działań
Cały program onkologiczny ma charakter kompleksowy (fot.pixabay.com)

Zespół koordynujący Płocki Projekt Onkologiczny opracował wstępny plan zadań.
• Zespół opracował wstępny plan zadań w ramach czterech grup roboczych: legislacyjnego, naukowego, infrastruktury i finansowego.

• W planie Płockiego Projektu Onkologicznego znalazły się badania ankietowe dotyczące oceny narażenia mieszkańców Płocka (Mazowieckie) i okolic na czynniki mogące wpływać na zachorowalność na nowotwory.

• Ponadto jest tam analiza statystyk występowania tych chorób w regionie.

Celem przedsięwzięcia, zainicjowanego w styczniu przez płocką Okręgową Izbę Lekarską (OIL), jest powołanie wielofunkcyjnego ośrodka onkologicznego, kształcenie kadr medycznych na potrzeby tej placówki oraz badania naukowe, a także działania profilaktyczne i edukacyjne.

Zespół koordynujący Płocki Projekt Onkologiczny, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele samorządu Płocka i powiatu płockiego, mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, a także uczelni, instytucji i placówek medycznych działających w mieście, opracował wstępny plan zadań w ramach czterech grup roboczych: legislacyjnego, naukowego, infrastruktury i finansowego.

Jak poinformował prezes OIL w Płocku Jarosław Wanecki, analizą dostępnych danych statystycznych dotyczących zachorowań na nowotwory w regionie, z uwzględnieniem danych ogólnopolskich, zajmie się Płockie Towarzystwo Lekarskie, natomiast badania ankietowe, obejmujące lokalne czynniki wpływające na zachorowalność na nowotwory, będą przeprowadzone przy udziale płockich uczelni.

Czytaj też: Samorządy walczą z rakiem

"Z jednej strony chodzi o porównanie statystyk, które znajdują się w trzech różnych instytucjach: Krajowym Rejestrze Nowotworów, Instytucie Onkologii w Warszawie i Narodowym Funduszu Zdrowia. Pozwoli to zweryfikować, jakie jest zagrożenie w naszym regionie różnymi nowotworami. Po drugie chodzi o badania ankietowe w zakresie oceny narażenia mieszkańców regionu na czynniki onkogenne. I tym mają zająć się płockie uczelnie. Padła propozycja by do opracowania projektów naukowych o charakterze ankietowym włączyli się także studenci" - powiedział Wanecki.

Obecni uczestnicy Płockiego Projektu Onkologicznego chcą rozszerzyć grono interesariuszy, zapraszając do udziału w tym przedsięwzięciu samorządy sąsiednich powiatów, przedstawicieli oświaty, organizacji pozarządowych i zakładów przemysłowych. W planach jest także otwarcie portalu internetowego, gdzie publikowane będą bieżące informacje o realizacji projektu, w tym na temat różnego typu działań prozdrowotnych i proekologicznych.

Jedną z inicjatyw zgłoszonych w ramach Płockiego Projektu Onkologicznego jest inwentaryzacja jakości pieców grzewczych w gospodarstwach domowych, co pozwoli m.in. na oszacowanie niezbędnych nakładów finansowych na ewentualną ich wymianę. W tym celu powstać ma specjalna aplikacja w formie "ekologicznego kalkulatora". Planowane jest też spotkanie z samorządowcami, wójtami i burmistrzami z okolicznych powiatów.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.