PARTNER PORTALU
  • BGK

Polisy dla szpitali jednak od 2014 r.

  • PAP/AW    14 czerwca 2012 - 11:25
Polisy dla szpitali jednak od 2014 r.

Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia szpitali będą obowiązkowe dopiero od 2014 r. - to założenia nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, którą w czwartek uchwalił Sejm.
ZAKTUALIZOWANY. Za nowelą opowiedziało się 385 posłów, przeciw był jeden, a 38 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej (która weszła w życie 1 lipca 2011 r., a 1 lipca br. mija okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów) został zgłoszony przez grupę posłów PO i jest zbieżny z projektem, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia (jest w trakcie konsultacji społecznych, jednak nie miał szans na wejście w życie przed 1 lipca). Podobną nowelę zgłosiło PiS, ale komisja zdrowia jako wiodący wybrała projekt PO.

Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały, że od 1 lipca nie będą mogły legalnie współpracować z wolontariuszami ani korzystać z pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z 1 proc. podatku, ponieważ w myśl ustawy placówki medyczne będą traktowane tak, jak instytucje prowadzące działalność gospodarczą.

Czytaj też: Wolontariusze wypędzeni z hospicjów

Zgodnie z nowelizacją organizacje pożytku publicznego mają nie być objęte przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, co oznacza, że nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa. W ocenie autorów ustawy powinno to rozwiać wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w sprawie hospicjów.

W noweli przewidziano także, iż ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2014 r. (początkowo miało obowiązywać od 1 lipca br.).

Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.

Posiadanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego powodowałoby zmniejszenie sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10 proc. Certyfikat akredytacyjny ma obecnie 106 szpitali. W ustawie zaproponowano możliwość zawierania umów ubezpieczenia z udziałem własnym szpitala, nie wyższym niż 50 proc. sumy ubezpieczenia.

Wprowadzono także zapisy umożliwiające szpitalom, hospicjom, ambulatoriom, placówkom opiekuńczym przyjmowanie darowizn w postaci leków (zakazywała tego ustawa refundacyjna). Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej zabrania firmom farmaceutycznym wręczania prezentów personelowi medycznemu lub pacjentom.

Większość szpitali do tej pory nie wykupiła ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Dyrektorzy lecznic podkreślali, że koszty dodatkowej polisy są poważnym obciążeniem finansowym; średnio to kilkaset tys. zł. Zaznaczali też, że oczekują na uchwalenie noweli ustawy o działalności leczniczej. Z kolei ci, którzy wykupili już ubezpieczenie, zwracali uwagę, że zrobili to z obawy przed wykreśleniem z rejestru podmiotów medycznych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.