PPP w służbie zdrowia – duże możliwości, małe zainteresowanie

Kancelaria Cieślak & Kordasiewicz opublikowała raport podsumowujący rozwój rynku PPP przez ostatnie 3,5 roku. Co z niego wynika?
PPP w służbie zdrowia – duże możliwości, małe zainteresowanie

Raport Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce powstał w oparciu o informacje dotyczące koncesji i partnerstwa publiczno-prywatnego zamieszczone w Europejskim Dzienniku Zamówień Publicznych oraz specjalistycznych Biuletynach.

Jak wynika z raportu postępowania PPP ogłoszone zostały zaledwie w siedmiu województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, śląskim, podlaskim, pomorskim, mazowieckim oraz podkarpackim. Z dziesięciu planowanych w oparciu o tę formułę inwestycji cztery zostały sfinalizowane podpisaniem umowy PPP lub koncesji.

Czytaj też: Szpitale „płyną” na dodatkowych polisach

Największą popularnością projekty PPP cieszyły się w średnich i małych gminach, w których podmiotami inicjującymi postępowania były jednostki samorządu terytorialnego.

W większych ośrodkach miejskich, projekty tego typu były realizowane przez szpitale działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz – jednym przypadku – w formie spółki kapitałowej. Jak wynika z raportu, najpopularniejszym modelem zakładanej współpracy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego była koncesja na roboty budowlane.

Pomimo niewątpliwych korzyści, jakie niesie ze sobą PPP, jak na razie niewiele placówek medycznych decyduje się na tę formę współpracy. Partnerstwo publiczno-prywatne rozwija się w polskim sektorze ochrony zdrowia powoli, jest niedostatecznie wykorzystywane zarówno do rozwoju infrastruktury branżowej, jak i wzrostu poziomu świadczonych usług.

Jednym z głównych powodów małej popularności rozwiązania PPP jest brak wystarczającej wiedzy potencjalnych inwestorów na ten temat. Partnerstwo publiczno-prywatne jest często mylone z procesem prywatyzacji, wywołującym pejoratywne odczucia zwłaszcza wśród mieszkańców mniejszych miejscowości. W rezultacie lokalne władze rezygnują z uczestnictwa w tego typu projektach.

Jak wynika z raportu, kolejnym powodem braku popularności PPP są problemy natury finansowej. Zadaniem partnera publicznego jest świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo – partner prywatny natomiast prowadzi działalność gospodarczą i chce osiągać zyski.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE