PARTNER PORTALU
  • BGK

Program Senior-WIGOR: Do końca 2015 r. powstanie 100 domów dziennego pobytu dla osób starszych

  • PAP    17 marca 2015 - 16:52
Program Senior-WIGOR: Do końca 2015 r. powstanie 100 domów dziennego pobytu dla osób starszych
Program "Senior-WIGOR" ma objąć swoim zasięgiem wszystkie województwa. Udział jednostek samorządu ma charakter dobrowolny (fot.flickr.com/ Jeffrey Smith)

- Do końca roku ma powstać 100 domów dziennego pobytu, w których opiekę znajdą osoby starsze - poinformowała premier Ewa Kopacz.
Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu "Senior-WIGOR".

Program przygotowany w resorcie pracy i polityki społecznej przewiduje finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Dziennych Domów "Senior-WIGOR" oraz Klubów "Senior-WIGOR". Zapowiedź działań na rzecz tworzenia takich placówek premier przedstawiła w expose.

Szefowa rządu poinformowała, że docelowo na program, który ma być realizowany w latach 2015-2020, przewidziano w budżecie państwa 370 mln zł, z czego 30 mln zł w 2015 r.

Kopacz przypomniała, że opieka dla osób powyżej 60. roku życia obejmować będzie m.in. rehabilitację i pomoc medyczną pielęgniarki, a także możliwość odpoczynku.

Celem programu, jak wielokrotnie informowano, ma być zapewnienie wsparcia seniorom m.in. poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

"Efektem programu powinna być poprawa jakości życia seniorów, większe poczucie bezpieczeństwa i aktywniejsze spędzanie wolnego czasu, a także większe zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego, w tym wolontariat międzypokoleniowy. Program ma także przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych" - napisało CIR w komunikacie wydanym po posiedzeniu rządu.

W dziennych domach seniora oferowana będzie opieka jednego pracownika na 15 osób starszych, fizjoterapeuty lub pielęgniarki albo ratownika medycznego, psychoterapeuty lub dietetyka (w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb i preferencji placówki). W domu o liczbie miejsc większej niż 15, ale mniejszej niż 30, samorząd we współpracy z urzędem pracy będzie mógł zaangażować stażystę. Dzienny dom "Senior-WIGOR" - we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami - będzie mógł świadczyć usługi poza swoją siedzibą.

Dom dziennego pobytu powinien być pozbawiony barier architektonicznych i zapewniać pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do internetu). W domu będzie także pokój pielęgniarski i pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa socjalnego. Wokół placówki zostanie utworzony ogród. Osobie spędzającej czas w takiej placówce ma być zapewniony przynajmniej jeden, najlepiej gorący posiłek dziennie. W domu "Senior-WIGOR" będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (nie będzie można organizować w nim pobytu całodobowego).

Docelowo program ma objąć swoim zasięgiem wszystkie województwa; udział jednostek samorządu ma charakter dobrowolny. W pierwszej kolejności placówki będą tworzone w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych, które potrzebują wsparcia. Rząd ocenia, że przez 6 lat funkcjonowania programu powinno powstać ok. 1200 placówek.×
KOMENTARZE (1)

  • czytelnik, 2015-03-27 10:40:52

    Do końca roku 2015 - jak napisano w tytule artykułu, nie powstanie ani jeden taki dom. Zaś po roku 2015, nikt już nie będzie pamiętać o obietnicach wyborczych Pani Ewy Kopacz. Wesołych Świąt Życzę dla Bezdomnych Seniorów. Niech Redakcja tego Portalu, nie powtarza przypadkiem tego artykułu w dniu 1 k...wietnia, kiedy przypada Prima Aprilis.  rozwiń