PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekt koncepcyjny szpitala w Żywcu przyjęty

  • AT    19 grudnia 2011 - 13:17
Projekt koncepcyjny szpitala w Żywcu przyjęty

Starostwo powiatowe zaakceptowało projekt koncepcyjny budowy szpitala w Żywcu – pierwszej placówki służby zdrowia w Polsce realizowanej w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do września 2012 roku kanadyjski inwestor – InterHealth Canada – przygotuje inwestycję pod względem technicznym i finansowym, a miesiąc później rozpocznie się budowa.
Nowy szpital powiatowy w Żywcu zapewni regionowi kompleksową opiekę medyczną i będzie się koncentrował na doraźnej opiece medycznej i ambulatoryjnej oraz profilaktyce prozdrowotnej, planowych zabiegach i nowoczesnej diagnostyce. Według projektu koncepcyjnego będzie liczył 4 kondygnacje i ponad 24 tys. mkw. powierzchni całkowitej. Znajdą się w nim między innymi zintegrowany oddział chirurgiczny działający na zasadzie „szpitala w szpitalu”, SOR połączony z lądowiskiem dla helikopterów oraz zwiększona liczba przychodni i poradni.

- Projekt koncepcyjny zakłada wysoki standard architektury oraz maksymalną funkcjonalność obiektu, czyli usprawnienie przepływu pacjentów, sprzętu, leków i procedur medycznych – mówi George Commander, prezes InterHealth Canada. – Cieszymy się, że proces przygotowawczy inwestycji jest realizowany zgodnie z  planem i że projekt koncepcyjny zyskał akceptację starostwa – dodaje.

Przyjęcie projektu koncepcyjnego to finał pierwszego etapu prac architektoniczno-inżynierskich, rozpoczętych po podpisaniu umowy o realizacji inwestycji w systemie PPP 15 września 2011 roku. W ciągu 11 miesięcy, które zarezerwowano w umowie na przygotowanie inwestycji do realizacji, InterHealth Canada zleci jeszcze projekt budowlany, dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzi procesy przetargowe na budowę szpitala i zakup sprzętu na potrzeby placówki. Przed wrześniem 2011 roku ma także w planach uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy obiektu.

Przygotowania pełną parą prowadzi także strona publiczna. Trwają prace nad uzyskaniem warunków przyłączenia mediów do działki, na której ma stanąć szpital w Żywcu. Zgodnie z umową starostwo projektuje drogę dojazdową oraz zajmuje się odwodnieniem terenu, w ramach którego zbuduje nowy kolektor do zbierania deszczówki. InterHealth Canada opracowuje z kolei dwuetapową procedurę przetargową, usprawniającą wybór wykonawcy.

– W pełni kontrolujemy proces przygotowawczy, który realizowany jest przy maksymalnym zaangażowaniu partnerów oraz wsparciu ze strony miasta – podkreśla Andrzej Kalata, wicestarosta powiatu żywieckiego.

Równolegle z pracami projektowymi prowadzone są przygotowania finansowe.

– Sfinansowanie inwestycji w modelu PPP wymaga od nas sprawnego zarządzania i planowania prac projektowych w ściśle określonych ramach czasowych - mówi Nasser Massoud, członek zarządu oraz dyrektor inwestycji globalnych i rozwoju w InterHealth Canada. - Aby pokazać bankom, że projekt jest rzetelnie opracowany pod względem technicznym, musimy uzyskać pozwolenia na budowę, przeprowadzić przetargi na usługi budowlane oraz zakup sprzętu, wykupić wymagane ubezpieczenia oraz dokonać bardziej szczegółowej analizy finansowej. Banki także szczegółowo sprawdzają nasze analizy techniczne, medyczne, prawne, finansowe i ubezpieczeniowe. Nasz zespół skrupulatnie pracuje nad wszystkimi aspektami projektu, a cały proces przebiega zgodnie z planem – dodaje.

Projekt budowy szpitala w Żywcu prezentowany jest kilkunastu instytucjom finansowym, zainteresowanym finansowaniem pierwszego w Polsce PPP w służbie zdrowia. W proces ten zaangażowane jest także starostwo w Żywcu. Banki chcą poznać szczegóły modelu biznesowego, w tym między innymi strukturę przychodów i kosztów, podział ryzyka pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym oraz szczegółowe zapisy umowy projektu PPP. W ciągu kilku tygodni przedstawią one warunki kredytowe, potwierdzone przez komisje kredytowe.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.