PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekty ws. platformy e-zdrowie trafią do sejmowej podkomisji

  • pap/pt    16 września 2015 - 18:45
Projekty ws. platformy e-zdrowie trafią do sejmowej podkomisji

E-zdrowie ma umożliwić pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Decyzje w sprawie uruchomienia platformy e-zdrowie, która ma pozwolić na wprowadzenie m.in. elektronicznych recept nie zapadną prędko. Projekt noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia trafił do powołanych w tym celu podkomisji.
Sejmowa komisja zdrowia powołała podkomisję, która zajmie się projektem noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. To przepisy niezbędne do uruchomienia platformy e-zdrowie, która ma pozwolić na wprowadzenie m.in. elektronicznych recept.

Komisja zdrowia miała zająć się tym projektem w ubiegłym tygodniu, jednak jej przewodniczący Tomasz Latos (PiS) przerwał posiedzenie przed powołaniem podkomisji. Wnioskowali o to posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy argumentowali, że projekt jest bardzo obszerny (liczy kilkaset stron) i nie mieli czasu się z nim zapoznać.

Środowe posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 3 regulaminu Sejmu, czyli na wniosek prezydium Sejmu, w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

Przed powołaniem podkomisji posłowie PiS zadali szereg pytania dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia i stanu zaawansowania tego procesu. Uczestniczący w posiedzeniu wiceminister zdrowia Sławomir Neumann powiedział, że nie dotyczą one samej ustawy i nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Dodał, że okazją do tego będzie posiedzenie podkomisji.

Nowela ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia ma dać podstawy prawne do wdrożenia ogólnopolskiego systemu teleinformatycznego pozwalającego m.in. na wystawianie recept i skierowań w formie elektronicznej. To Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, czyli tzw. platforma e-zdrowie.

E-medycyna otwiera nowe możliwości

E-zdrowie ma umożliwić pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dzięki IKP każdy pacjent ma otrzymać dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta.

Zastrzeżenia do projektu noweli zgłosiły m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polska Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Wskazują one, że już po konsultacjach społecznych usunięto z niego zapisy, które przewidywały wprowadzenie elektronicznych dokumentów: Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ), Karty Specjalisty Medycznego (KSM) i Karty Specjalisty Administracyjnego (KSA).

Pierwsza z kart miała służyć pacjentom do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. KSM miała być narzędziem m.in. do potwierdzania wykonania świadczeń opieki zdrowotnej i składania podpisu elektronicznego na elektronicznej dokumentacji medycznej (np. e-recepcie), a w przypadku lekarzy, dentystów, ratowników medycznych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych - także dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu.

Z kolei KSA otrzymywać mieli m.in. pracownicy placówek medycznych, którzy wpisują pacjentów na listy oczekujących czy rozliczają świadczenia.

W projekcie przyjętym przez rząd zapisano, że pracownicy medyczni m.in. do podpisywania elektronicznej dokumentacji będą używać bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2015-09-17 23:58:45

    Telemedycyna, aplikacje mobilne w medycynie: artmetic.pl