PARTNER PORTALU
 • BGK

Prywatne szpitale mają spowiadać się przed radnymi?

 • PP/Rynek Zdrowia    7 lipca 2010 - 12:18

Prywatni zarządcy szpitali w danych powiatach nie muszą przed radnymi powiatowymi składać sprawozdań finansowych.
Ostatnim takim przykładem był Olkusz, gdzie cześć radnych chciała otrzymać dane, w jakiej kondycji jest Nowy Szpital. Zarządca się nie zgodził i miał do tego prawo. Dokładną sytuację finansową zna zarząd spółki i zarząd powiatu.

Jarosław Fedorowski, prezes zarządu Szpitale Polskie SA wyjaśnia w rozmowie z naszym portalem, że ujawnianie informacji o kondycji niepublicznego szpitala uzależniają wzajemnie zawierane umowy z powiatami.

– Jeżeli szpital prowadzony jest w formie dzierżawy operacyjnej to wszystkie elementy określone są w umowie. Tam może być zawarty rodzaj i zakres sprawozdań składanych przez dzierżawcę. One co zrozumiałem mogą być bardziej lub mniej szczegółowe. Oczywiście samorząd powinien wiedzieć o jakości usług, dostępności, planach inwestycyjnych, ale nie powinien otrzymywać szczegółowych sprawozdań.

To nie są szpitale zarządzane przez samorząd więc nie powinno to dziwić. Sytuacja się zmienia, gdy szpital prowadzony jest w formie udziału. Spółka samorządowa posiadając partnera prywatnego zobligowana jest do pełnej sprawozdawczości.

Marek Kubicki, rzecznik prasowy EMC Instytutu Medycznego SA przyznaje w rozmowie z naszym portalem, że takie dywagacje w przypadku szpitali ich spółki są bezzasadne bo…

– W naszym przypadku, spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych mamy obowiązek przygotowywać sprawozdania finansowe także każdej jednostki. Są one publikowane w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych. W naszym przypadku to są w pełni jawne dane.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • pielęgniarka, 2010-07-24 18:42:02

  pan Orkisz pytał w swoich pismach do Nowego Szpitala o rzeczy, które nie powinien pytać. np. kto i gdzie wyjeżdżał na delegacje. skoro tak dobrze się zna na prawie i potrafi cytować przepisy, zapewne zna również ustawę o ochronie danych osobowych.
 • Jan Orkisz - Radny Rady Powiatu w Olkuszu., 2010-07-18 14:05:04

  Informacje tajne , czy publiczne - ale dla rządzących wstydliwe ? Od czerwcowej sesji Rady Powiatu w Olkuszu, na której dyrektor spółki Nowy Szpital w Olkuszu, miał przedstawić informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala za 6 miesięcy br., w wielu śr...odowiskach trwa dyskusja, czy dyrektor był zobowiązany przedstawić taką informację radnym i odpowiedzieć na ich pytania, w sprawie wydatków szpitala na konsultacje, doradztwo, zakup leków itp. Z &3 pkt. 3 Umowy o współpracy, zawartej w dniu 31. 07. 2009 r. pomiędzy Powiatem Olkuskim a spółką Know How i spółką Grupa Nowy Szpital ze Szczecina wynika, że spółki te zobowiązały się do zapewnienia Powiatowi Olkuskiemu stałej i bieżącej informacji dotyczącej działalności spółki i NZOZ Nowy szpital w Olkuszu. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy radni przegłosowali mój wniosek, o wprowadzenie do porządku obrad sesji, punktu dotyczącego sytuacji ekonomicznej spółki Nowy Szpital w Olkuszu za 6 miesięcy br., gdyż byłaby to pierwsza taka informacja dla rady w tym roku, to dyrektor winien rzetelną informację w tej sprawie radnym przedstawić. Czy dyrektor mógł zasłaniać się tajemnicą spółki – według mnie nie, dlatego że : Art. 61. ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi : Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Tryb udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP określa ustawa o dostępie do informacji publicznej . W omawianej sytuacji nie można pominąć faktu, że NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu jak i Spółka Nowy Szpital w Olkuszu, są jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi zadania mieszczące się w zakresie zadań publicznych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące inne niż publiczne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Zgodnie z ust 3 tego artykułu, wskazane podmioty są obowiązane do udostępniania informacji publicznej. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu obywatelowi i nie jest uzależnione od posiadania interesu prawnego lub faktycznego w sprawie. Należy jednak wskazać, że art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wprowadza pojecie informacji publicznej przetworzonej. Informacja taka jest udostępniona tylko w zakresie szczególnie istotnym dla interesu publicznego, przy czym istnienie tego interesu, powinien wykazać wnioskodawca. Ja jako radny chciałem uzyskać na tej sesji odpowiedzi na następujące pytania: - jaki jest wynik finansowy spółki za 6 miesięcy br. , - jakie są koszty zakupu leków, - jakie koszty ponosi szpital na doradztwo i konsultacje – ale nie w zakresie procedur medycznych tylko zarządzania szpitalem. Jako radny rady powiatu zadawałem pytanie w interesie publicznym, gdyż docierały do mnie informacje, że szpital mimo prezesa - dyrektora i wielu jego zastępców, wydaje więcej środków publicznych na konsultacje i doradztwo w zakresie zarządzania szpitalem, niż na zakup leków dla leczenia mieszkańców naszego powiatu. Skoro Spółka Nowy Szpital i NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, realizuje w imieniu powiatu zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia , w 100 % finansowane ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, to zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej każdemu obywatelowi, nie tylko radnemu na sesji ma obowiązek udzielić takich informacji. Zadziwiająca jest bierność radnych - zwolenników przekształcenia szpitala w sprawie ujawnienia dla opinii publicznej tych informacji. Czy Ci radny także uważają, że są to informacje jawne , czy na pewno informacje publiczne - ale dla nich wstydliwe, bo zbliżają się kolejne wybory samorządowe? Już minister skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusz Dembowski, w piśmie wystosowanym w związku z pracami przygotowawczymi do dekretu z 14 grudnia 1808 roku o Głównej Izbie Obrachunkowej zawarł następujące stwierdzenie „…Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onego usprawiedliwić winien.”* Jan Orkisz Radny Rady Powiatu w Olkuszu.  rozwiń
 • Jan Orkisz - Radny Rady Powiatu w Olkuszu., 2010-07-18 14:04:01

  Informacje tajne , czy publiczne - ale dla rządzących wstydliwe ? Od czerwcowej sesji Rady Powiatu w Olkuszu, na której dyrektor spółki Nowy Szpital w Olkuszu, miał przedstawić informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala za 6 miesięcy br., w wielu śr...odowiskach trwa dyskusja, czy dyrektor był zobowiązany przedstawić taką informację radnym i odpowiedzieć na ich pytania, w sprawie wydatków szpitala na konsultacje, doradztwo, zakup leków itp. Z &3 pkt. 3 Umowy o współpracy, zawartej w dniu 31. 07. 2009 r. pomiędzy Powiatem Olkuskim a spółką Know How i spółką Grupa Nowy Szpital ze Szczecina wynika, że spółki te zobowiązały się do zapewnienia Powiatowi Olkuskiemu stałej i bieżącej informacji dotyczącej działalności spółki i NZOZ Nowy szpital w Olkuszu. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy radni przegłosowali mój wniosek, o wprowadzenie do porządku obrad sesji, punktu dotyczącego sytuacji ekonomicznej spółki Nowy Szpital w Olkuszu za 6 miesięcy br., gdyż byłaby to pierwsza taka informacja dla rady w tym roku, to dyrektor winien rzetelną informację w tej sprawie radnym przedstawić. Czy dyrektor mógł zasłaniać się tajemnicą spółki – według mnie nie, dlatego że : Art. 61. ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi : Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Tryb udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP określa ustawa o dostępie do informacji publicznej . W omawianej sytuacji nie można pominąć faktu, że NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu jak i Spółka Nowy Szpital w Olkuszu, są jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi zadania mieszczące się w zakresie zadań publicznych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące inne niż publiczne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Zgodnie z ust 3 tego artykułu, wskazane podmioty są obowiązane do udostępniania informacji publicznej. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu obywatelowi i nie jest uzależnione od posiadania interesu prawnego lub faktycznego w sprawie. Należy jednak wskazać, że art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wprowadza pojecie informacji publicznej przetworzonej. Informacja taka jest udostępniona tylko w zakresie szczególnie istotnym dla interesu publicznego, przy czym istnienie tego interesu, powinien wykazać wnioskodawca. Ja jako radny chciałem uzyskać na tej sesji odpowiedzi na następujące pytania: - jaki jest wynik finansowy spółki za 6 miesięcy br. , - jakie są koszty zakupu leków, - jakie koszty ponosi szpital na doradztwo i konsultacje – ale nie w zakresie procedur medycznych tylko zarządzania szpitalem. Jako radny rady powiatu zadawałem pytanie w interesie publicznym, gdyż docierały do mnie informacje, że szpital mimo prezesa - dyrektora i wielu jego zastępców, wydaje więcej środków publicznych na konsultacje i doradztwo w zakresie zarządzania szpitalem, niż na zakup leków dla leczenia mieszkańców naszego powiatu. Skoro Spółka Nowy Szpital i NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, realizuje w imieniu powiatu zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia , w 100 % finansowane ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, to zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej każdemu obywatelowi, nie tylko radnemu na sesji ma obowiązek udzielić takich informacji. Zadziwiająca jest bierność radnych - zwolenników przekształcenia szpitala w sprawie ujawnienia dla opinii publicznej tych informacji. Czy Ci radny także uważają, że są to informacje jawne , czy na pewno informacje publiczne - ale dla nich wstydliwe, bo zbliżają się kolejne wybory samorządowe? Już minister skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusz Dembowski, w piśmie wystosowanym w związku z pracami przygotowawczymi do dekretu z 14 grudnia 1808 roku o Głównej Izbie Obrachunkowej zawarł następujące stwierdzenie „…Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onego usprawiedliwić winien.”* Jan Orkisz Radny Rady Powiatu w Olkuszu.  rozwiń