Przekształcenie SP ZOZ w spółkę: To zarząd, a nie rada powiatu tego dokonuje

W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, organem dokonującym przekształcenia jest organ wykonawczy, czyli zarząd powiatu.
Przekształcenie SP ZOZ w spółkę: To zarząd, a nie rada powiatu tego dokonuje
Organem dokonującym przekształcenia samorządowego SP ZOZ jest organ wykonawczy JST. (fot.onkologia.bialystok.pl)

Rada Powiatu w Giżycku podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wojewoda warmińsko-mazurski wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

Zarzucił, że została podjęta z naruszeniem właściwości zarządu powiatu, przewidzianej w art. 75 ustawy.

Wojewoda argumentował, że ustawodawca nie przewidział udziału organu stanowiącego na żadnym z etapów przekształcenia SP ZOZ. WSA uznał za zasadny zarzut wojewody.

Jak podkreślił sąd, w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – w myśl art. 75 pkt 2 - organem dokonującym przekształcenia jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie zaś z art. 26 ust. 1 u.s.p., organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu.

Jak napisano w uzasadnieniu, nie może więc budzić wątpliwości, że organem dokonującym przekształcenia samorządowego SP ZOZ jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa).

Zdaniem WSA organ stanowiący powiatu (rada) nie może przypisać sobie takich kompetencji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE