PARTNER PORTALU
  • BGK

Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie. Miażdżąca kontrola NIK

  • bad    12 marca 2018 - 17:43
Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie. Miażdżąca kontrola NIK
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakresie przekształcenia szpitala. Fot. pixabay

Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z ówcześnie obowiązującym prawem.
  • Zdaniem NIK, przekształcenie nie zostało poprzedzone analizą potencjalnych skutków finansowych dla powiatu, a program przekształcenia został przygotowany przez spółkę powiązaną z nowym, większościowym właścicielem szpitala.
  • Nie był on zatem bezstronną i obiektywną analizą sytuacji szpitala i wpływu przekształcenia na zakres usług zdrowotnych świadczonych na terenie powiatu.
  • W związku z ustaleniami kontroli, NIK złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w budżecie powiatu wąbrzeskiego.
  • Jednocześnie Izba zwraca uwagę, że trwa prokuratorskie postępowanie w sprawie uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Oba szpitale należą do tego samego podmiotu: Grupy Nowy Szpital Holding.

 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakresie przekształcenia szpitala.

Przekształcenie szpitala zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z ówcześnie obowiązującym prawem, które nie dawało podstaw do przekazania prywatnemu podmiotowi (niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, prowadzonemu przez Nowy Szpital w Wąbrzeźnie) zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia mieszkańców była i jest jednym z ustawowych zadań powiatu.

Czytaj też: Szpital w Jędrzejowie będzie mógł wznowić działalność pediatrii?

Szpital, który nie leczył

Przekształcenie szpitala nie zostało poprzedzone analizą potencjalnych skutków finansowych takiego postępowania dla powiatu. Nie rozważano też zagrożeń związanych z ograniczeniem działalności leczniczej dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Program przekształcenia został przygotowany przez spółkę powiązaną z nowym, większościowym właścicielem Szpitala, nie był on zatem bezstronną i obiektywną analizą sytuacji szpitala i wpływu przekształcenia na zakres usług zdrowotnych świadczonych na terenie powiatu.

Pomimo przekształcenia szpitala i przekazania zadań podmiotowi prywatnemu powiat wąbrzeski nadal utrzymywał publiczny zakład opieki zdrowotnej, choć od grudnia 2008 r. Zakład ten nie prowadził już leczenia szpitalnego, a od początku 2011 r. zaprzestał jakiejkolwiek działalności leczniczej. Jedynym zadaniem, jakie wykonywał, była spłata własnego zadłużenia z dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości szpitalnych.

Czytaj też: Nowy Szpital w Olkuszu czeka duża modernizacja

Rzeczywistym celem utrzymywania publicznego ZOZ było więc uniknięcie przejęcia zadłużenia tej jednostki przez powiat wąbrzeski, a nie udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie publiczny ZOZ prowadził działania markujące działalność statutową: np. opłacano polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności leczniczej czy wybierano Radę Społeczną ZOZ (ta jednak nie miała do wykonania żadnych zadań).

Czynsz w dół, koszty powiatu w górę

Tymczasem koszty utrzymania, jakie generował publiczny ZOZ, wyniosły w latach 2011-2016 ponad 200 tys. zł. NIK uznała je za przejaw niegospodarności. W ocenie Izby środki te mogły być wykorzystane na spłatę części zadłużenia tej jednostki. Jednak w ocenie Zarządu Powiatu, likwidacja publicznego ZOZ skutkowałaby koniecznością przejęcia przez powiat wąbrzeski zadłużenia tej jednostki w wysokości ok. 3,2 mln zł. NIK zwraca uwagę, że powiat nie poszukiwał innych, legalnych i gospodarnych rozwiązań tego problemu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.