PARTNER PORTALU
  • BGK

Przyjęli sprawozdanie

  • AZA    25 lutego 2011 - 20:23
Przyjęli sprawozdanie

Władze województwa przyjęły sprawozdanie roczne za 2010 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2010 r. podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

"Wykonanie planów finansowych za 2010 r. należy ocenić pozytywnie" - uważają władze województwa. Jednostki te uzyskały przychody ogółem w wysokości prawie 900 mln zł, głównie ze sprzedaży usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach kontraktów. Wykonane kontrakty z NFZ wynosiły łącznie 87,2% wykonanych przychodów ogółem. W 2010 r. „marszałkowskie” jednostki wygenerowały ogółem dodatni wynik finansowy w wysokości prawie 28 mln zł.

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2010 r. zwiększył się o 6,6% w stosunku do początku roku, głównie ze względu na realizację przez jednostki zadań inwestycyjnych i zakupów wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w celu ich dostosowania do wymogów fachowych i sanitarnych. Jednocześnie zanotowano spadek zobowiązań wymagalnych o 6,3%, które wynosiły na koniec roku zaledwie 2,8 mln zł.

W 2010 r. zakłady opieki zdrowotnej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowały wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w wysokości 170 mln zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej (w tym w ramach projektów współfinansowanych z programu RPO 2007-2013) oraz  innym zewnętrznym (np. na telemedycynę). Ważniejszym źródłem  wydatków majątkowych zakładów opieki zdrowotnej były również dotacje inwestycyjne z  budżetu województwa.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki przedstawiają organowi tworzącemu wymienione sprawozdania w terminie do 28 lutego roku następnego. Aktualnie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest organem tworzącym dla  15 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym 8 szpitali wielospecjalistycznych, 2 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, szpitala uzdrowiskowego, zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz placówki udzielającej ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.