PARTNER PORTALU
 • BGK

Rachunek za zdrowie

 • GK    5 stycznia 2013 - 13:23

Samorządy wydały w 2011 r. na ochronę zdrowia 4 089,5 mln zł. Gminy najwięcej przeznaczyły na przeciwdziałanie alkoholizmowi i lecznictwo ambulatoryjne, a województwa na szpitale, medycynę pracy i lecznictwo psychiatryczne.
Jak wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r.", samorządy terytorialne przeznaczyły ze swoich budżetów na ochronę zdrowia 4 089,5 mln zł (łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa), co stanowiło 2,5 proc. ogółu wydatków samorządów terytorialnych.

Czytaj też: Służba zdrowia nie taka zdrowa

W roku poprzednim wydatki samorządów na ochronę zdrowia wyniosły 2,2 proc. ogółu ich wydatków. W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej na ochronę zdrowia wydały w 2010 r. województwa: łódzkie, dolnośląskie i pomorskie, a najmniej - opolskie, małopolskie i wielkopolskie. (Wykres prezentujący wydatki w budżetach samorządów terytorialnych na ochronę zdrowia na 1 mieszkańca według województw w 2010 r. w dziale multimedia).

Rozdysponowanie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych było w 2011 r. podobne jak rok wcześniej. Strumienie wydatków budżetu państwa skierowane były głównie na: ratownictwo medyczne (24,6 proc.), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (21,6 proc.).

Istotny był również udział wydatków na inspekcję sanitarną (12 proc.), programy polityki zdrowotnej (10,6 proc.) i funkcjonowanie szpitali (8,1 proc.).

Wydatki z budżetu państwa na ochronę zdrowia (dział 851 klasyfikacji budżetowej) wyniosły w 2011 r. 7 492,3 mln zł. Stanowiły one 2,5 proc. łącznych wydatków z budżetu. W roku poprzednim wyniosły one 2,3 proc.

Gminy rozdysponowały środki na ochronę zdrowia (605,5 mln zł) głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi (61,4 proc.) i na lecznictwo ambulatoryjne (5,8 proc.).

Spośród jednostek terytorialnych, powiaty dysponowały największym budżetem - łącznie 1 516,6 mln zł. W dominującej części przeznaczony był na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (łącznie 57,2 proc.) i na szpitale (19,4 proc.).

Miasta na prawach powiatu przeznaczały swoje środki, czyli 983,1 mln zł głównie na trzy rozdziały budżetowe: szpitale (28,6 proc.), składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (26,5 proc.) oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi(24 proc.).

W wydatkach ponoszonych przez województwa (984,1 mln zł) dominowały szpitale (748,2 mln zł, czyli 76 proc. budżetu województw). Udział kwot przeznaczonych na szpitale w budżecie województw był o prawie 9 punktów procentowych większy niż w poprzednim roku. W 2010 r. wynosił 67 proc.

Istotną częścią wydatków w budżecie województw były też środki przeznaczone na medycynę pracy (8,9 proc.) i na lecznictwo psychiatryczne (6,9 proc.).

Jeśli chodzi o koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych poniesione przez NFZ w 2011 r. to wyniosły one 58 104,7 mln zł. To o 3,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeznaczono je głównie na lecznictwo szpitalne (47,4 proc.), refundację leków (15,2 proc.) oraz podstawową opiekę zdrowotną (12,6 proc.).


 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (6)

 • Obywatekl, 2013-01-17 16:20:25

  A ja myślę,że powinniśmy się domagać by budżet zajął się naprawdę tematem Wad Postawy Dzieci w Polsce. To co obecnie się dzieje jest dowodem na to,że nikt nic nie robi tak naprawdę w wszystkie te programy wymyślane przez Samorządy to jedna wielka ściema. Czekam na dowody na skuteczność tych rzekomy...ch wymyślnych Programów np. Opolszczyzny,Wielkopolski,Małopolski, Dolnośląska,na które przeznaczono miliony !!! Gdzie dowody na to,że zmniejszyła się ilość dzieci z wadami postawy !Jednym słowem to jedna PATOLOGIA Społeczna. Kto za to zapłaci jeśli nie my Rodzice i Obywatele  rozwiń
 • pistacja, 2013-01-14 22:38:45

  tym decydentem niech będzie mężczyzna!!!!!!!!!!!!!!!!
 • SWAT, 2013-01-14 20:08:49

  PRZEJDŻMY DO NASTĘPNEGO ETAPU: JAK KTOŚ BĘDZIE COŚ CHCIAŁ TO ZADZWONI,OK ?