PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni Częstochowy za kolejnym programem in vitro

  • PAP/JL    24 listopada 2015 - 07:26
Radni Częstochowy za kolejnym programem in vitro
Częstochowscy radni zadecydowali o dofinansowaniu zabiegów in vitro, Fot. Pixabay.com

Uchwałę w sprawie przyjęcia programu umożliwiającego dofinansowanie zabiegów metodą in vitro podjęli 23 listopada częstochowscy radni.
Zakłada on m.in. podwyższenie wieku kobiet uczestniczących w programie i objęcie nim nie tylko par małżeńskich.

Głosowanie nad kontynuacją programu poprzedziła ponadgodzinna burzliwa dyskusja w sali rady miasta.

Radna Anna Majer z klubu PiS powiedziała, że procedura in vitro i tak jest realizowana w programie rządowym.

– Nie musimy się martwić o to, że jakieś pary, które chcą z tej procedury skorzystać, z niej nie skorzystają – mówiła Majer i dodała, że pieniądze zamiast na in vitro można byłoby przeznaczyć m.in. na wykonanie jednoosobowych boksów do porodu w szpitalu miejskim.

W trakcie dyskusji Majer oświadczyła, że PiS będzie głosowało przeciw uchwale.

Małgorzata Iżyńska z klubu SLD apelowała, by pozostawić program, który – jak to ujęła – był pionierski.

– Gdyby dzisiaj poszedł sygnał, że jednak nie, to społecznie byłoby to źle odebrane i mogłoby to bardzo źle wpłynąć na dalszą chęć korzystania z tej metody, która jest naprawdę już jedną z podstawowych metod w leczeniu bezpłodności – mówiła przed głosowaniem radna.

Uchwałę o. przyjęciu programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015–2017” poparło 14 radnych, przeciw było 13, jeden wstrzymał się od głosu.

Częstochowska rada składa się z 28 radnych: z klubu PiS – 10, SLD – 9, Mieszkańcy Częstochowy – 4, PO – 4; jeden radny jest niezależny. Koalicja PO-SLD ma łącznie 13 głosów.

W 2012 r. Częstochowa jako pierwsza w kraju wprowadziła miejski program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców”. Był on realizowany w latach 2012-2014. Zakwalifikowano do niego ponad 30 par.

Zaktualizowany program na lata następne – jak poinformowano w uzasadnieniu do uchwały – zgodnie z wymogami ustawowymi został skierowany do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Drugi program też przewidziany na kilka lat zakłada zmiany, w tym m.in. podwyższenie wieku kobiety do 40 lat (poprzednio było 37), a w uzasadnionych medycznie przypadkach do 42 lat (jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml). Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które pozostają w związku małżeńskim lub związku partnerskim.

Wzrosła też kwota jednokrotnego dofinansowania z 3 tys. zł do 5 tys. zł pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury; pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

Środki przewidziane jeszcze w tegorocznym budżecie – a także na rok przyszły i 2017 rok – na realizację programu to 80 tys. zł.

Odnosząc się do potrzeby wdrożenia programu w dokumencie wskazano, że program dofinansowania na lata 2015-2017 zwiększy dostępność do leczenia niepłodności mieszkańcom Częstochowy i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.

Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie państwa. Wynika to z przepisu art. 71 konstytucji. W związku z tym rolą państwa jest też podjęcie działań mających na celu zapewnienie możliwie jak najszerszego dostępu do świadczeń medycznych o potwierdzonej skuteczności, przezwyciężających skutki niepłodności. Art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka – przypomniano w programie.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.