PARTNER PORTALU
  • BGK

Raport o wydatkach samorządów na ochronę zdrowia

  • PAP/JS    6 października 2017 - 20:17
Raport o wydatkach samorządów na ochronę zdrowia
Najniższe wydatki w obszarze ochrony zdrowia ponosi samorząd gminn (fot. pixabay.com)

3,9 mld zł wydały w 2015 r. jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli na ochronę zdrowia. Te wydatki JST stanowią "choć niewielkie, ale cenne" dopełnienie publicznego systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce – ocenili autorzy raportu o wydatkach samorządów na ten cel.
• W raporcie uznano, że wydatki ponoszone na ochronę zdrowia mają charakter bieżący - na przestrzeni lat znacząco zmniejszył się odsetek wydatków przeznaczanych na realizację zadań inwestycyjnych

• Wyłącznie w samorządach wojewódzkich odsetek realizowanych wydatków majątkowych utrzymywał się na wysokim poziomie.

• Najniższe wydatki w obszarze ochrony zdrowia ponosi samorząd gminny, a podstawowym szczeblem finansowania działań z zakresu zdrowia przez samorządy są powiaty i miasta na prawach powiatu, które łącznie gwarantują ponad 57 proc. środków na utrzymanie systemu w części odpowiadającej samorządom.

Raport opracowany przez dwutygodnik "Wspólnota" zaprezentowano podczas trwającego w Katowicach w czwartek i w piątek (5 i 6 października) XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, któremu towarzyszyło Samorządowe Forum Zdrowia. Analizie poddano dane obejmujące lata 2006-2015. Nie uwzględniono roku 2016, z uwagi na brak dostępu do wybranych danych statystycznych.

Źródłem danych były sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za lata 2006-2015, udostępnione przez Ministerstwo Finansów, jak również dane statystyczne GUS. Jak przypominają autorzy raportu, jednostki samorządu terytorialnego, obok Narodowego Funduszu Zdrowia i państwa, pełnią rolę jednego z publicznych płatników w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Znaczenie udziału wydatków JST w ochronie zdrowia jest jednak bardzo niewielkie, bo jak wynika z danych GUS, w 2015 r. koszty świadczeń zdrowotnych poniesione przez NFZ wyniosły 67,5 mld zł, zaś z budżetu państwa na ochronę zdrowia wydatkowano 7,3 mld zł. Wydatki samorządowe na ochronę zdrowia w 2015 r. stanowiły najmniejszy odsetek wydatków publicznych i wyniosły 3,9 mld zł. "Wydatki JST na ochronę zdrowia stanowią, choć niewielkie, ale cenne dopełnienie funkcjonującego publicznego systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce" - oceniają autorzy raportu.

Najniższe wydatki w obszarze ochrony zdrowia ponosi samorząd gminny, a podstawowym szczeblem finansowania działań z zakresu zdrowia przez samorządy są powiaty i miasta na prawach powiatu, które łącznie gwarantują ponad 57 proc. środków na utrzymanie systemu w części odpowiadającej samorządom. W raporcie wskazano też, że działalność wielu samorządów "ogranicza się do zadań obligatoryjnych - w gminach w wielu przypadkach 100 proc. wydatków na ochronę zdrowia stanowią wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi". Dostrzegalny - jak piszą autorzy opracowania - jest spadek zakresu odpowiedzialności samorządów za realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia, czego potwierdzeniem jest malejący poziom wydatków na lecznictwo ambulatoryjne i szpitale (wycofywanie się samorządów z realizacji tych zadań).

W raporcie uznano też, że wydatki ponoszone na ochronę zdrowia mają charakter bieżący - na przestrzeni lat znacząco zmniejszył się odsetek wydatków przeznaczanych na realizację zadań inwestycyjnych; wyłącznie w samorządach wojewódzkich odsetek realizowanych wydatków majątkowych utrzymywał się na wysokim poziomie.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.