Rewolucja w podziale pieniędzy na leczenie?

Modyfikacja sposobu dzielenia pieniędzy przeznaczanych na leczenie w poszczególnych województwach ma już swoją historię.
Rewolucja w podziale pieniędzy na leczenie?

Ostatnia regulacja w tym zakresie, przyjęta w 2010 r., szybko doczekała się przeciwników. Środki na ubezpieczonego nigdy nie będą takie same w każdym regionie, m.in. ze względu na migrację pacjentów. Jeśli więc nie ma algorytmu podziału środków NFZ, który zadowalałby wszystkich, w jaki sposób ulepszyć ten obowiązujący obecnie?

– Nowy algorytm jest przyczyną znacznego uszczuplenia środków przeznaczonych na leczenie pacjentów w województwie pomorskim – utrzymuje Rada Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dlatego pod koniec marca br. wystosowała apel o zmianę systemu finansowania oddziałów, kierując go m.in. do Sejmowej Komisji Zdrowia, premiera, ministra zdrowia i prezesa NFZ.

Pomorze to nie jedyny region domagający się zmian. Niemal miesiąc wcześniej zaapelowała o nie również Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego przy wojewodzie mazowieckim. Zdaniem jej członków, należy zwiększyć finansowanie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i umożliwić skuteczną egzekucję należności między oddziałami NFZ w kraju.

Gdzie tkwi problem? Do 2009 r. centrala NFZ rozdzielała środki na podstawie algorytmu, którego jednym z kryteriów był średni dochód przypadający na gospodarstwo domowe w regionie. Tam, gdzie dochód był niski, przypadało mniej pieniędzy dla oddziału Funduszu.

Jak argumentowali ówcześni zwolennicy zmian, w ten sposób najbogatsze regiony dostają najwięcej pieniędzy, poza tym zamieszkujący tam pacjenci nie muszą opuszczać swojego województwa, żeby leczyć się w specjalistycznych klinikach, dzięki czemu oddziały NFZ nie tracą pieniędzy na płacenie za migrację chorych.

Taki podział nie odpowiadał m.in. woj. lubuskiemu i podkarpackiemu, które traciły na nim najbardziej.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE