PARTNER PORTALU
 • BGK

Rodzice, którzy nie szczepią dzieci zapłacą od 100 zł do 5 tys. zł kary

 • PAP    18 kwietnia 2015 - 18:04
Rodzice, którzy nie szczepią dzieci zapłacą od 100 zł do 5 tys. zł kary

W zależności od województwa, wysokość grzywny za niezaszczepienie dziecka waha się od 100 zł do 5 tys. zł (fot. flickr)

Wojewodowie w całym kraju wydają postanowienia o nałożeniu grzywny wobec rodziców uchylających się od obowiązku szczepienia dzieci. Tylko na Śląsku postawiono na edukację rodziców.
W Polsce tzw. wyszczepialność dzieci i młodzieży przekracza 95 proc. Z roku na rok zwiększa się jednak liczba dzieci niezaszczepionych. W 2011 r. było ok. 3 tys. a w 2014 r. - 12,7 tys. dzieci.

Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Jan Bondar poinformował PAP, że liczba niezaszczepionych dzieci w Polsce "to tak naprawdę są dziesiąte części procenta populacji, ale ta grupa niestety rośnie, a dynamika wzrostu jest bardzo wysoka". W grupie dzieci niezaszczepionych są głównie dzieci rodziców, przeciwników szczepienia oraz nieduży odsetek dzieci zwolnionych z tego obowiązku z powodów medycznych (poważna choroba, alergia).

Rzecznik prasowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Roman Nowak poinformował PAP, że wojewoda pomorski nałożył 30 grzywien w celu przymuszenia rodziców do zaszczepienia dzieci. Jak podał, do wojewody wpłynęło już ponad 150 wniosków Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (tytuły wykonawcze wystawiane są dla każdego z rodziców oddzielnie), a "liczba wpływających wniosków rośnie lawinowo". "Należy się spodziewać, że w najbliższym okresie nakładane będą kolejne grzywny" - dodał.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym dopuszcza jednorazowo grzywnę w maksymalnej wysokości 10 tys. zł; może ona być nakładana wielokrotnie, ale łączna suma grzywien w celu przymuszenia nie może przekroczyć 50 tys. zł. Poza grzywną należy uiścić opłatę za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny stanowiącą 10 proc. kwoty grzywny. Według Nowaka wojewoda pomorski nakłada grzywny w wysokości od kilkuset zł do 5 tys. zł. "Najwyższa dotychczas grzywna została nałożona na rodziców, którzy nie poddali dziecka bardzo wielu szczepieniom" - wyjaśnił. W przypadku tego dziecka Powiatowy Inspektor Sanitarny wyznaczył dwuletni okres na realizację tego zobowiązania.

Podkreślił, że "grzywna nie jest karą a narzędziem, które ma przymusić rodziców do zrealizowania ustawowego obowiązku". W postanowieniach wskazywany jest taki sam termin na zapłacenie grzywny jak i zaszczepienie dziecka. Z zapłacenia grzywny zwalnia tylko zaszczepienie dziecka. Natomiast zapłacenie grzywny nie zwalnia z obowiązku szczepienia i grzywny mogą być nakładane wielokrotnie.

Rodzic może złożyć zażalenie do ministra zdrowia; jeżeli minister nie uchyli decyzji, rodzic może się jeszcze odwołać do sądu administracyjnego. Złożenie zażalenia nie wstrzymuje jednak postępowania egzekucyjnego. Jeżeli grzywna nie będzie zapłacona, to wyegzekwuje ją komornik.

Zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Gdańsku, Anna Obuchowska podała PAP, że w Pomorskiem w 2015 roku zanotowano już 1771 dzieci, które nie zostały zaszczepione z powodu uchylania się rodziców od ustawowego obowiązku; w 2014 r. było 1466. Zaznaczyła, że "ta różnica może wynikać ze zróżnicowanej liczby dzieci w rocznikach podlegających szczepieniu".

Poinformowała, że przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, rodzice wzywani są do dobrowolnego zaszczepienia dziecka.

W Podlaskiem w pierwszym kwartale br. wydano 10 postanowień o ukaraniu rodziców, którzy nie szczepią dzieci - poinformowała PAP rzeczniczka wojewody podlaskiego Joanna Pilcicka. Wysokość grzywny orzekanej po raz pierwszy zazwyczaj wynosi 100-150 zł, kolejne są wyższe. 10 kolejnych spraw o ukaranie grzywnami jest w toku. Na koniec 2014 r. zanotowano 404 przypadki niezaszczepienia.KOMENTARZE (8)

 • leda, 2015-04-20 15:10:41

  rządzącym odbiła palma chyba. Nie ma podstaw prawnych do takiego działania i być nie może, chyba że wprowadzona zostanie dyktatura faszystowska. a swoją drogą - w jaki sposób administracja wchodzi w posiadanie danych osobowych obywatela dot. zdrowia, skoro obowiązuje tajemnica lekarska?
 • Fred, 2015-04-20 11:15:27

  A pro po może mi ktoś wyjaśnić dlaczego jest ponad 2 razy więcej kar niż szacuje się liczbę nie zaszczepionych dzieci? Widzę, że nie tylko ja mam dyskalkulię.
 • Edgar, 2015-04-20 11:09:50

  … w ubiegłym roku GIS skierował do obojga rodziców 4 tys. 81 (czyli realnie ok. 2 tys.) upomnień ws. obowiązkowego szczepienia oraz 901 wniosków (450) do wojewody o egzekucję obowiązku szczepień. W 2014 roku zostało nałożonych 12 kar, a wiele spraw (czyli tych 900) jeszcze jest w toku. GIS nie dyspo...nuje danymi za bieżący rok. W 2015 r. łącznie nałożono 13,5 tys. zł kar (tylko w pierwszym kwartale ok. 1 200 razy więcej niż w całym 2014). – widzę, że rozpaczliwie łatamy budżet.  rozwiń