Śląsk: łączenie szpitali odpowiedzią na „sieć”

• Katowickie Centrum Onkologii i Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej i Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej mają zostać połączone.
• Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dwa projekty uchwał pod głosowanie sejmiku o dotyczące połączenia tych jednostek. O ich przyszłości mają zadecydować radni podczas sesji zaplanowanej na 20 marca br.
Śląsk: łączenie szpitali odpowiedzią na „sieć”
Szpitale, które nie zostaną włączone do systemu, będą ubiegały się o finansowanie świadczeń zdrowotnych w drodze konkursu (fot. arch. BP Tomasz Żak)

To działanie jest odpowiedzią na rządowe plany utworzenia w Polsce tzw. sieci szpitali, która ma obowiązywać od 1 lipca 2017 r. Szpitale, które zostaną zakwalifikowane do projektowanego systemu, będą miały zagwarantowane finansowanie świadczeń ze środków publicznych (tzw. ryczałt), ale wyłącznie w tych zakresach, które mieszczą się w ramach określonego poziomu (projekt ustawy przewiduje 6 poziomów zabezpieczenia w ramach sieci). Umowa z NFZ zostanie zawarta przez placówki, które wejdą do sieci na okres czterech lat.

Szpitale, które nie zostaną włączone do systemu, będą ubiegały się o finansowanie świadczeń zdrowotnych w drodze konkursu. Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika jednak, że na działalność szpitali w sieci będzie wydatkowane ok. 90% budżetu NFZ przeznaczanego dotychczas na leczenie szpitalne. O pozostałe 10% będą konkurować pozostałe szpitale.

Zgodnie z aktualną wersją projektów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia (wprowadzających sieć szpitali) Katowickie Centrum Onkologii kwalifikuje się do poziomu szpitali onkologicznych, natomiast Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – do szpitali pierwszego stopnia. Po połączeniu placówek nowy podmiot leczniczy nadal kwalifikował się będzie do poziomu szpitali onkologicznych.

Z informacji przekazanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wynika, że w przypadku Katowickiego Centrum Onkologii w ramach przyszłej sieci nie będą finansowane świadczenia z zakresu: geriatrii, dermatologii, chirurgii jednego dnia, programów leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej i substancji czynnych w ramach chemioterapii niestandardowej.

W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach zakwalifikowanie do pierwszego poziomu (bez połączenia z Katowickim Centrum Onkologii) wyłącza z ryczałtu świadczenia w zakresie ginekologii onkologicznej i okulistyki.

W przypadku połączenia szpitali sytuacja nie zmieni się w odniesieniu do świadczeń realizowanych obecnie w Katowickim Centrum Onkologii, natomiast świadczenia w zakresie ginekologii onkologicznej i okulistyki udzielane obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach zostaną objęte ryczałtem.

Po połączeniu nowa placówka będzie zatem funkcjonować w sieci na poziomie szpitali onkologicznych, które zgodnie z projektowanymi przepisami będą miały możliwość realizowania szerszego zakresu świadczeń.

Dzięki temu finansowaniem ryczałtowym objęta zostanie większa liczba oddziałów (dodatkowo oddziały: ginekologii onkologicznej oraz okulistyczne funkcjonujące obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym), a łączna wartość szacowanego ryczałtu (dzięki uwzględnieniu nadwykonań) będzie wyższa niż łącznie kontrakty obu szpitali w 2016 r.

Plan połączenia szpitali na Podbeskidziu zmierza do zapewnienia dalszego finansowania Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej. Nie spełnia on bowiem kryteriów kwalifikacyjnych umożliwiających włączenie do sieci.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej kwalifikuje się natomiast do poziomu szpitali III stopnia, czyli wieloprofilowych szpitali specjalistycznych, które otrzymają kontrakty na szeroki zakres usług medycznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Gowniana reforma skonczy sie jeszcze wiekszym Gownem

wert, 2017-02-01 15:45:37 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE