PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląski NFZ dofinansuje 27 gminnych programów profilaktycznych

  • PAP/JS    22 czerwca 2017 - 16:36
Śląski NFZ dofinansuje 27 gminnych programów profilaktycznych
Możliwość uzyskania dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej dała nowelizacja Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r (fot.nfz)

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansuje realizację 27 gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej w 2017 r.; wesprze realizację programów w 13 gminach i powiatach kwotą ponad 1, 2 mln zł.
• "Są niestety obszary na terenie województwa, które w ogóle się tą możliwością nie zainteresowały. Dysponujemy jednak nadal ok. 3 mln zł, do końca września można wnioskować o środki z tej puli, prowadzimy działania informacyjne dla samorządów" - powiedział Jerzy Szafranowicz.

• Najwięcej wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej złożyły: Częstochowa (5 zaakceptowanych wniosków) i Katowice (4 zaakceptowane wnioski).

"Dzięki rozporządzeniu ministra mamy możliwość finansowania takich wniosków, co jest nowością. Mamy też możliwości finansowe, zachęcaliśmy i zachęcamy gminy, prezydentów do skorzystania z tej możliwości" - powiedział podczas konferencji prasowej w Katowicach dyrektor śląskiego oddziału NFZ Jerzy Szafranowicz.

W pierwszym etapie naboru do śląskiego NFZ wpłynęło 41 wniosków, z czego 27 zostało zaakceptowanych. "Czternastu nie mogliśmy przyjąć, choć kibicowaliśmy wnioskodawcom. Pewne wymogi musiały być spełnione" - wyjaśnił dyrektor Szafranowicz.

Wnioski te zostały odrzucone z uwagi m.in. na brak wymaganych pozytywnych opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz opinii wojewody dotyczącej zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Czasem przyczyną było też niedotrzymanie terminu złożenia wniosku, błędne określenie kwoty dofinansowania czy pokrywanie się treści programu ze świadczeniami gwarantowanymi przez NFZ.

Najwięcej wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej złożyły: Częstochowa (5 zaakceptowanych wniosków) i Katowice (4 zaakceptowane wnioski). Najwyższą wnioskowaną kwotę - 228 tys. zł - przyznano Jaworznu na realizację programu kompleksowej terapii, opieki i pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych. Gminy wnioskowały przede wszystkim o pieniądze na programy z zakresu profilaktyki próchnicy i otyłości, szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV i grypie. Sfinansowane zostaną też przesiewowe badania słuchu dla pierwszaków w Częstochowie, czy szczepienia przeciwko meningokokom dla dwulatków w Żorach.

"Są niestety obszary na terenie województwa, które w ogóle się tą możliwością nie zainteresowały. Dysponujemy jednak nadal ok. 3 mln zł, do końca września można wnioskować o środki z tej puli, prowadzimy działania informacyjne dla samorządów" - powiedział Jerzy Szafranowicz.

Możliwość uzyskania dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej dała nowelizacja Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Na mocy tych aktów prawnych Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazywać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie świadczeń innych niż świadczenia gwarantowane. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys. lub 40 proc. środków przewidzianych na realizację programu dla miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Anna KLZ, 2017-06-23 21:06:54

    uważam że pieniądze powinny być przeznaczone bezpośrednio do szkół na naukę praktyczną zdrowego odżywiania oraz do producentów zeszytów, by na każdej okładce były informacje prozdrowotne nawet w formie komiksowej itp.