Śląski NFZ dofinansuje 27 gminnych programów profilaktycznych

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansuje realizację 27 gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej w 2017 r.; wesprze realizację programów w 13 gminach i powiatach kwotą ponad 1, 2 mln zł.
Śląski NFZ dofinansuje 27 gminnych programów profilaktycznych
Możliwość uzyskania dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej dała nowelizacja Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r (fot.nfz)

• "Są niestety obszary na terenie województwa, które w ogóle się tą możliwością nie zainteresowały. Dysponujemy jednak nadal ok. 3 mln zł, do końca września można wnioskować o środki z tej puli, prowadzimy działania informacyjne dla samorządów" - powiedział Jerzy Szafranowicz.

• Najwięcej wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej złożyły: Częstochowa (5 zaakceptowanych wniosków) i Katowice (4 zaakceptowane wnioski).

"Dzięki rozporządzeniu ministra mamy możliwość finansowania takich wniosków, co jest nowością. Mamy też możliwości finansowe, zachęcaliśmy i zachęcamy gminy, prezydentów do skorzystania z tej możliwości" - powiedział podczas konferencji prasowej w Katowicach dyrektor śląskiego oddziału NFZ Jerzy Szafranowicz.

W pierwszym etapie naboru do śląskiego NFZ wpłynęło 41 wniosków, z czego 27 zostało zaakceptowanych. "Czternastu nie mogliśmy przyjąć, choć kibicowaliśmy wnioskodawcom. Pewne wymogi musiały być spełnione" - wyjaśnił dyrektor Szafranowicz.

Wnioski te zostały odrzucone z uwagi m.in. na brak wymaganych pozytywnych opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz opinii wojewody dotyczącej zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Czasem przyczyną było też niedotrzymanie terminu złożenia wniosku, błędne określenie kwoty dofinansowania czy pokrywanie się treści programu ze świadczeniami gwarantowanymi przez NFZ.

Najwięcej wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej złożyły: Częstochowa (5 zaakceptowanych wniosków) i Katowice (4 zaakceptowane wnioski). Najwyższą wnioskowaną kwotę - 228 tys. zł - przyznano Jaworznu na realizację programu kompleksowej terapii, opieki i pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych. Gminy wnioskowały przede wszystkim o pieniądze na programy z zakresu profilaktyki próchnicy i otyłości, szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV i grypie. Sfinansowane zostaną też przesiewowe badania słuchu dla pierwszaków w Częstochowie, czy szczepienia przeciwko meningokokom dla dwulatków w Żorach.

"Są niestety obszary na terenie województwa, które w ogóle się tą możliwością nie zainteresowały. Dysponujemy jednak nadal ok. 3 mln zł, do końca września można wnioskować o środki z tej puli, prowadzimy działania informacyjne dla samorządów" - powiedział Jerzy Szafranowicz.

Możliwość uzyskania dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej dała nowelizacja Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Na mocy tych aktów prawnych Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazywać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie świadczeń innych niż świadczenia gwarantowane. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys. lub 40 proc. środków przewidzianych na realizację programu dla miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

uważam że pieniądze powinny być przeznaczone bezpośrednio do szkół na naukę praktyczną zdrowego odżywiania oraz do producentów zeszytów, by na każdej okładce były informacje prozdrowotne nawet w formie komiksowej itp.

Anna KLZ, 2017-06-23 21:06:54 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE