PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie: 60 mln zł na badania dzieci i wsparcie kobiet planujących ciążę

  • PAP/KDS    26 lipca 2017 - 16:44
Śląskie: 60 mln zł na badania dzieci i wsparcie kobiet planujących ciążę
Ogłoszenie pierwszych naborów projektów w obu tych obszarach woj. śląskie planuje jeszcze w lipcu 2017 (fot.slaskie.pl/Witold Trólka)

Ok. 60 mln zł samorząd województwa śląskiego przekaże na badania skierowane do dzieci i kobiet planujących zajście w ciąże. Śląskie chce przebadać ok. 370 tys, dzieci w wieku od 7 do 15 lat pod kątem wad postawy i deformacji kręgosłupa. Chce też zwiększyć liczbę szkół świadomego rodzicielstwa i poprawiać dostęp do opieki prenatalnej.
• Zarząd woj. śląskiego przyjął regionalne programy zdrowotne: "Zdrowy Kręgosłup" oraz "Zdrowe Matka i Dziecko".

• Wspierane są z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Łącznie na ich finansowanie przewidziano w RPO ok. 60 mln zł. 

• Pierwsze nabory projektów do obu tych programów mają ruszyć jeszcze w lipcu 2017. 

"Regionalne programy zdrowotne wskazują, jak najlepiej wykorzystać unijne pieniądze na poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa. Jest to także duże wsparcie dla sektora usług zdrowotnych, który musi sprostać wyzwaniom medycznym, jakie niesie za sobą rozwój chorób cywilizacyjnych" - ocenił marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Woj. śląskie ma już doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu programów zdrowotnych oraz podobnych dokumentów programowych. Powstały tam dotąd m.in. "Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014" (na kwotę 300 tyś. zł), a także "Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020" (ok. 7,5 mln zł) czy "Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Woj. Śląskim na lata 2015-2020" (900 tys. zł). 

Ostatnio w regionie powstały regionalne programy: "Zdrowa Matka i Dziecko" (szacowany na ok. 25 mln zł) oraz "Program Zdrowego Kręgosłupa" (ok. 35 mln zł). O ich przyjęciu przez zarząd woj. śląskiego (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy Ministerstwie Zdrowia) urząd marszałkowski poinformował w środę.

Program "Zdrowy Kręgosłup" ma obejmować badania przesiewowe całej populacji dzieci w wieku 7-15 lat w woj. śląskim, a także działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich opiekunów. Program zakłada też wskazanie postępowania w przypadku rozpoznania wady i wdrożenie działań profilaktycznych w zakresie edukacji zachowań ergonomicznych dla całych rodzin.

Pieniądze z RPO będą mogły trafiać tu na projekty zakładające prowadzenie badań przesiewowych i działania edukacyjne (kierowane do dzieci i ich opiekunów).

Tzw. kosztem kwalifikowanym, czyli możliwym do dofinansowania pieniędzmi unijnymi, będzie też przygotowanie pielęgniarek i higienistek szkolnych do prowadzenia badań przesiewowych. Dofinansowaniem objęte będą mogły też zostać różne formy doszkalania lekarzy specjalistów z poradni rehabilitacji lub wad postawy oraz fizjoterapeutów - aby dysponowali najnowszą wiedzą związaną z diagnostyką, leczeniem i korekcją deformacji kręgosłupa.

Program "Zdrowa matka i dziecko" ma z kolei wyrównywać w regionie dostęp do opieki medycznej nad matką i dzieckiem. Przewiduje dwa typy projektów - organizację szkół świadomego rodzicielstwa oraz organizację opieki prenatalnej.

Samorządowi województwa zależy m.in. na odwróceniu trendów depopulacji w regionie, która - jak wynika z badań - w znacznej mierze wynika z niewystarczającej opieki nad kobietami w ciąży i po porodzie. Szczególnie dotyczy to grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a przekłada się na zbyt małą wykrywalność lub opóźnione leczenie wad wrodzonych i zaburzeń genetycznych płodu.×
KOMENTARZE (1)

  • greg, 2017-07-27 10:17:39

    tylko na śląsku wpieramy dzieci, które planują zajść w ciążę. Brawa! (Ok. 60 mln zł samorząd województwa śląskiego przekaże na badania skierowane do dzieci i kobiet planujących zajście w ciąże)